Succes van fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten

ANWB Fiets Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de fietspaden: te druk, te vol, te weinig opstelruimte. De fiets – een duurzame, gezonde en efficiënte vervoerswijze – wint aan populariteit, ook dankzij de opkomst van de e-bike. Opgeteld bij steeds meer innovatieve elektrisch aangedreven voertuigen die óók het fietspad (moeten) kiezen, leidt dit tot onveiligheid en irritatie voor àlle verkeersdeelnemers. De ANWB vond dat dit anders moet, slimmer.

De ANWB heeft daarom – als belangenbehartiger van alle ‘mobilisten’ – een nieuwe ontwerpaanpak voor de inrichting van de stedelijke openbare ruimte laten ontwikkelen. Deze aanpak is ontwikkeld door een combinatie van gespecialiseerde adviesbureaus: Ben Immers Advies, Bart Egeter Advies, Mobycon en Awareness.

Aanpak

Awareness heeft in overleg met de collega-bureaus en de opdrachtgever een communicatie- en kennisdisseminatie-strategie opgesteld. Deze was erop gericht dat partijen met kennis, verkeersdeelnemers en andere relevante stakeholders hun inbreng konden leveren, en dat de uitkomsten van het onderzoek – de nieuwe ontwerpaanpak voor de stedelijke openbare ruimte – uiteindelijk wijd verbreid zouden worden, in het bijzonder onder professionals.

De bijdragen van Awareness voor het onderzoek en de publiciteit daarover, bestaan onder meer uit:
– Organiseren en geleiden van inbreng in het onderzoeksproces, en communicatie over de uitkomsten van het onderzoek c.q. de nieuwe ontwerpaanpak
– Basisdocumenten voor bekendmaking van het onderzoeksinitiatief (flyer, websiteteksten, basisartikel voor experts), beschrijving van de aanpak
– Bijeenkomsten voorbereiden en begeleiden, waaronder 2 expertmeetings en 1 stakeholderbijeenkomst
– Enquête onder ANWB-leden: onderzoeksopzet en –vragen, analyse van de uitkomsten, schrijven van onderzoeksrapport en van een populaire versie voor de ANWB-website
– Teweegbrengen van free publicity in vakmedia. Publicaties in de vorm van kant-en-klare teksten (redactionele artikelen, blogs, etc) zijn geplaatst door onder meer VNG, Verkeerskunde, Verkeersnet, Ruimtevolk, Platform 31, VERDUS, KIVI, NL Ingenieurs, RAI Vereniging, MKB Nederland en VNO-NCW.
– Medewerking aan het eindrapport, en op basis daarvan de productie van een verkorte publieksversie voor op de ANWB-website.

Resultaat

De nieuwe ontwerpaanpak heeft veel aandacht gekregen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een endorsement geschreven:


“Ik waardeer het ANWB initiatief. Samen met andere wegbeheerders zou ik dit initiatief willen testen in de praktijk zoals ik in juni 2015 ook heb aangegeven in de kamerbrief over drukte op het fietspad. Deze tool helpt wegbeheerders om keuzes te maken en te implementeren. Ik roep alle wegbeheerders dan ook op om hier hun voordeel mee te doen.”

Minister Schultz van Haegen – Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Tweets en Linked-In updates over het onderzoeksresultaat zijn honderden keren bekeken en geshared en vele malen geretweet.
Om in 2016 de ontwerpaanpak verder uit te werken – tot en met concrete toepassing bij (her)inrichting van routes en straten – worden gesprekken met pilotsteden georganiseerd.

Voor meer informatie over de nieuwe ontwerpaanpak voor de stedelijke openbare ruimte, ga naar: www.anwb.nl/verkeerindestad