Proef light-railtrams op bestaand spoor

Van maart 2001 tot maart 2003 werkte de Provincie Zuid-Holland aan de start van een proef met light rail op het hoofdspoor. Voor het eerst in Nederland moesten hierbij trams en treinen op het traject Gouda – Alphen a/d Rijn in een reguliere exploitatie gezamenlijk gebruik gaan maken van het hoofdspoor. Na diverse proeven is dit proefbedrijf in maart 2003 van start gegaan. Awareness heeft in het kader van de communicatieaanpak geadviseerd om toekomstig materieel zichtbaar te maken. Awareness heeft materieelleverancier, exploitant, Prorail en publieke partijen bij elkaar gebracht.

Achtergronden

Het zichtbaar maken van light rail was één van de aanbevelingen uit de communicatiestrategie die Awareness voor de Provincie Zuid-Holland in december 2000 had gemaakt ten behoeve van de RijnGouweLijn. Met de RijnGouweLijn formuleert de Provincie Zuid Holland een integraal antwoord op zowel vervoersvraagstuken als op ruimtelijk-economische uitdagingen in het RijnGouwe gebied.

Aanpak

Awareness bracht taakorganisaties (Prorail), vervoerders (NS en HTM), industrie (Siemens, Bombardier) en onafhankelijke experts bijeen om door middel van een versneld proces te komen tot een gedragen, uitgewerkt plan van aanpak en de haalbaarheid van het idee af te tasten. In de zomer van 2001 werd de voorbereiding van dit project gestart. Dit leidde in de zomer van 2002 tot een convenant tussen Rijk (Verkeer en Waterstaat), Provincie Zuid-Holland, Prorail, NS, HTM en Siemens over planning en financiering van de proef. Awareness verzorgde de procesbegeleiding en communicatie van deze proef.

Met de light rail proef heeft de Provincie laten zien dat samengebruik van light en heavy rail mogelijk is en sneller gerealiseerd kan worden dan tot nu toe werd aangenomen. Problemen op het gebied van veiligheid en infrastructuur bleken bij een pragmatische aanpak in relatief korte tijd oplosbaar. Tevens heeft de provincie een krachtig signaal af kunnen geven over haalbaarheid en wenselijkheid van het RijnGouweLijn-project. In september 2004 heeft minister Peijs aan Zuid-Holland in reactie op de Planstudie van de provincie de gevraagde 140 miljoen euro voor de RijnGouweLijn Oost toegezegd.