Ontwikkeling werkmodel vervoermanagement

Hoe kan het ‘ultieme’ verwijs- en informatiehulpmiddel voor vervoermanagement worden ontwikkeld en in de markt gezet? Met die vraag benaderde de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) Awareness. De gevraagde kennisbron is door Awareness voltooid en onder de naam ‘Werkmodel Vervoermanagement’ gelanceerd. De inhoud van het Werkmodel is ontwikkeld in samenwerking met het Adviesbureau voor Mobiliteit (AVM).

Achtergronden

Vervoermanagement heeft tot doel het autogebruik van organisaties te verminderen. Een landelijk netwerk van adviespunten ondersteunt organisaties bij het opzetten en uitvoeren van vervoermanagement. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat) wilde een praktisch hulpmiddel voor organisaties met meer dan 50 werknemers die denken dat vervoermanagement iets voor hen kan betekenen, of die vervoermanagement al toepassen maar aan een nieuwe impuls of ‘doorstart’ toe zijn.

De eisen aan het te ontwikkelen Werkmodel waren hoog: het moest organisaties helpen bij het vaststellen of en hoe vervoermanagement iets te bieden heeft, adviseren over concrete acties en maatregelen en doorverwijzen naar andere hulp- en informatiebronnen. Organisaties dienden het Werkmodel ook zelfstandig te kunnen gebruiken. Het moest dus toegankelijke en heldere informatie bevatten (niet alles is voor iedere gebruiker relevant) en makkelijk uitbreidbaar en up-to-date te houden zijn. Een beheerorganisatie was nodig die actualisering, marketing en distributie op zich kon nemen.

Aanpak

Toekomstige gebruikers van het Werkmodel zijn vanaf het begin betrokken bij het project. Aan de hand van een eerste inhoudelijke versie van het Werkmodel – gemaakt door AVM – heeft Awareness een haalbaarheidsonderzoek gedaan bij adviespunten en organisaties. Op basis daarvan is een communicatieplan geschreven met adviezen over herziening van de inhoud en het aanbrengen van structuur voor goede toegankelijkheid van het Werkmodel. In samenwerking met de auteurs van het oorspronkelijke model is de inhoud ingrijpend herschreven en uitgebreid, en zijn ‘routes’ en structuur ingebouwd. Vervolgens heeft Awareness de eindredactie gevoerd, de productie begeleid en een plan voor de marketing en communicatie opgesteld.

Het Werkmodel (losbladig in een ringband) bestaat uit drie delen: een Quick Scan voor een eerste oriëntatie, een Routeplan voor een integrale projectmatige aanpak van vervoermanagement en een verzameling ‘Toolkits’, met afzonderlijk inzetbare hulpmiddelen. Awareness heeft vervolgens de productie begeleid van een elektronische variant van het Werkmodel. Deze interactieve versie is via internet beschikbaar voor professionals in Vervoermanagement.

Het Werkmodel is enthousiast ontvangen. De adviespunten voor vervoermanagement (circa 15 in Nederland) gebruiken het Werkmodel bij hun contacten met organisaties in het eigen gebied. Ook de beleidsafdelingen van alle provincies, gemeenten en kaderwetgebieden die verantwoordelijk zijn voor vervoermanagement hebben een Werkmodel. De betrokkenheid van intermediaire en eindgebruikers bij de ontwikkeling van het hulpmiddel werpt zijn vruchten af.