Communicatie en procesbegeleiding Maximabrug

Achtergronden

Voor een betere verwerking van het doorgaande verkeer in Alphen aan den Rijn en voor een betere ontsluiting van de kern Koudekerk a/d Rijn en de aanliggende industrieterreinen hebben de gemeente Rijnwoude en Alphen aan den Rijn besloten een extra brug over de Oude Rijn te realiseren. Voor deze brug, de Maximabrug, zijn twee mogelijke locaties geselecteerd. Op termijn is deze brug belangrijk voor de voltooiing van de rondweg rond Alphen.

Aanpak

MaximabrugAwareness heeft voor de gemeente Alphen aan den Rijn een uitgebreide stakeholdersanalyse gemaakt van het krachtenveld rondom dit project. Met behulp van een innovatieve softwaretool hebben we alle spelers en hun belangen in kaart gebracht. Mede op basis daarvan hebben we de communicatiestrategie geformuleerd.
Rond de locatiekeuze hebben we een aantal informatieavonden begeleid; geadviseerd over opzet en uitvoering, alsmede het voorzitterschap en de verslaglegging verzorgd. Op die avonden hadden we te maken met een grote opkomst van het publiek en veel weerstand tegen het voornemen van de gemeenten voor de brug en tegen de mogelijke locaties voor de nieuwe brug.
Daarnaast heeft Awareness geadviseerd over de opzet, kaders en het werkproces van een Klankbordgroep van belanghebbenden, voor de inpassing van de aansluiting van de Maximabrug op de noordelijke oever / Landlustweg (aan de kant van Rijnwoude, op Alphens grondgebied).

Resultaten

Door het gevoerde proces hebben we bevorderd dat aan de zijde van de burgers meer kennis ontstond van achtergronden en (on)mogelijkheden van de beoogde brug. De invloed van burgers op de plannen is verruimd en dit heeft geleid tot een betere inpassing van de aansluiting van de nieuwe brug op de Landlustweg.

Aan de kant van het bestuur heeft onze inspanning bijgedragen aan de eendracht tussen Alphen en Rijnwoude, met een gedragen besluit in beide gemeenteraden als resultaat.