Communicatie pilots betaalstroken

In opdracht van het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat zijn pilots voorbereid met expresbanen; aparte rijstroken die tegen betaling toegankelijk zouden worden en zo een betrouwbaarder reistijd moesten bewerkstelligen. Awareness zorgde voor een communicatieplatform.

Achtergronden

De pilots met expresbanen (betaalstroken) behoefden naar het oordeel van Rijkswaterstaat uitleg en een heldere positionering, zodat acceptatie en draagvlak voor expresbanen in het algemeen kon worden geschapen. Van de twee pilots hing af of in Nederland bestaansrecht zou worden gezien voor betaalstroken.

Aanpak

Awareness heeft een strategisch communicatieplan opgesteld voor de in gebruikneming van twee nieuwe tunnelbuizen van de Beneluxtunnel op 11 mei 2002 (beoogde opening 2e Beneluxtunnel). Het plan was toegesneden op het positioneren van de pilots met expresbanen. Afstemming met de betrokken regionale directies van Rijkswaterstaat en de Belastingdienst t.b.v. draagvlak voor de uitvoering vormde een belangrijk aspect van de planvorming voor de communicatie.

Na behandeling in de Tweede Kamer van de Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit (WBM; mei 2002) en het afstemmen van het NVVP kwamen de voorgenomen pilots te vervallen.