Communicatie en campagne rondom burgerinitiatieven

Awareness heeft voor de gemeente Leidschendam-Voorburg een campagne ontwikkeld om het burgerinitiatief opnieuw onder de aandacht van haar inwoners te brengen.

Achtergronden

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vroeg burgers in 2006 in een wedstrijd naar hun beste ideeën voor de stad. Dit leverde 10 burgerinitiatieven op. Het winnende idee was de realisatie van een naschools sportaanbod, ingediend door Angelique Schipper. In de jaren daarna is er echter geen burgerinitiatief meer ingediend. De gemeenteraad vroeg Awareness daarom een campagne te ontwikkelen om het burgerinitiatief opnieuw onder de aandacht van de inwoners te brengen. Daarnaast wil de raad de burger met de campagne nieuwsgierig maken naar zijn werkzaamheden.

Aanpak

In nauw overleg met de communicatieadviseur van de gemeenteraad ontwikkelde Awareness een communicatieconcept en een middelenplan. Voor de campagne is de winnares uit 2006, Angelique Schipper, als herkenbaar ‘boegbeeld’ en ‘ambassadeur’ ingezet. De campagne roept burgers op van zich te laten horen als zij een goed idee hebben. Geprobeerd is om mogelijke drempels voor het indienen van een idee bij de gemeenteraad zoveel mogelijk weg te nemen.

Samen met een Haags vormgevingsbureau heeft Awareness vervolgens het concept vertaald in een frisse uitstraling voor de campagne.
De campagne maakt gebruik van diverse (print)media, waarop het campagneboegbeeld de centrale slogan ‘Hé! Goed idee’ uitdraagt. Van advertenties in huis-aan-huisbladen, tot driehoeksborden in de gemeente en van folders verspreid op diverse locaties, tot posters onder andere opgehangen in bibliotheken.

Angelique Schipper en burgemeester van der Sluis

Angelique Schipper en burgemeester van der Sluis

Resultaten

Burgemeester van der Sluis en ambassadeur burgerinitiatief Angelique Schipper lanceerden op 2 juni 2010 de campagne officieel tijdens een persbijeenkomst.

Burgerinitiatieven gevraagd (2010)

In nauw overleg met de communicatieadviseur van de gemeenteraad ontwikkelde Awareness een communicatieconcept en een middelenplan. Voor de campagne is de winnares uit 2006, Angelique Schipper, als herkenbaar ‘boegbeeld’ en ‘ambassadeur’ ingezet. De campagne roept burgers op van zich te laten horen als zij een goed idee hebben. Geprobeerd is om mogelijke drempels voor het indienen van een idee bij de gemeenteraad zoveel mogelijk weg te nemen.

Hé Goed idee 2

Hé Goed ideeSamen met een Haags vormgevingsbureau heeft Awareness vervolgens het concept vertaald in een frisse uitstraling voor de campagne.

De campagne maakt gebruik van diverse (print)media, waarop het campagneboegbeeld de centrale slogan ‘Hé! Goed idee’ uitdraagt. Van advertenties in huis-aan-huisbladen, tot driehoeksborden in de gemeente en van folders verspreid op diverse locaties, tot posters onder andere opgehangen in bibliotheken.

Burgemeester van der Sluis en burgerinitiatief-ambassadeur Angelique Schipper lanceerden op 2 juni 2010 de campagne officieel tijdens een persbijeenkomst.