Communicatie, advies en voorzitterschap ANWB – EuroRAP

Bij auto-ongevallen hangt de veiligheid af van drie factoren: het gedrag van de bestuurder, de technische veiligheid van de auto en de ‘vergevingsgezindheid’ van de weg. Als de veiligheid op een van de eerste twee aspecten tekortschiet bepaalt vooral de vergevingsgezindheid van de weg hoe ernstig een ongeval afloopt.

EuroRAP (European Road Assessment Programme) is een methode die door de ANWB en haar zusterorganisaties is ontwikkeld, voor het beoordelen van deze vergevingsgezindheid of wegveiligheid. EuroRAP werkt op basis van preventie: het brengt zwakke plekken van het wegennet in kaart en reikt daarmee concreet mogelijkheden aan om de veiligheid te verbeteren. Via risk mapping krijgen wegen een score voor infrastructurele veiligheid: een road protection score waarbij 1 ster de laagste score is en 5 sterren de maximaal haalbare.

Eind 2011 is de ANWB gestart met het onderzoeken van de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in Nederland. Metingen lieten zien dat meer dan de helft van de provinciale wegen slechts 2 sterren scoorde (61% in Gelderland en 75% in Overijssel). 4% van de wegen in Gelderland en 7% van de wegen in Overijssel scoorde slechts 1 ster.

EuroRAP is één van de prioriteiten binnen de ANWB. Daarom werd Awareness gevraagd een communicatiestrategie te ontwikkelen die verantwoordelijke wegbeheerders en de ANWB-leden betrekt bij de EuroRAP-inspanningen.

Awareness heeft onder meer de dagvoorzitter geleverd voor een internationale conferentie over EuroRAP (o.a. met de minister van Verkeer en Waterstaat), communicatiestrategie en –plan voor 2013, 2014 en 2015 geformuleerd, advies gegeven over de publieksactie om leden provinciale wegen te laten scoren via de website van de ANWB.

Daarmee is bijgedragen aan:

  • een betere verkeersveiligheid op Nederlandse provinciale wegen, af te meten aan een afname van het aantal verkeersslachtoffers;
  • draagvlak bij politiek en wegbeheerders voor de methode EuroRAP;
  • de waardering van ANWB-leden voor deze inspanningen ten minste op peil houden;
  • het actief informeren en betrekken van ANWB leden bij dit onderwerp;
  • het profileren van de ANWB als belangrijke speler op het gebied van verkeersveiligheid.