Campagne ‘Reach the Beach’

De provincie Noord-Holland en kustgemeenten kampen bij mooi strandweer met de gevolgen van onvoldoende bereikbaarheid van de Noord-Hollandse kuststrook. Dit uit zich onder meer door filevorming en parkeerexcessen, en leidt tot verminderde economische groei in dit gebied en tot ergernis bij bewoners. De provincie heeft het initiatief genomen om samen met de kustgemeenten, hulpdiensten, ondernemersvertegenwoordigers en openbaarvervoerbedrijven een maatregelenpakket te laten ontwikkelen dat de bereikbaarheid van de kust in de zomermaanden verbetert.

Aanpak

StrandopstapAwareness is mede-initiatiefnemer van een samenwerkingsverband dat de Europese aanbesteding voor deze opdracht heeft verworven. Naast een grote inzet op het gebied van dynamisch verkeersmanagement door twee van de samenwerkende partijen, heeft Awareness namens de groep in samenwerking met de ANWB de communicatiestrategie ontwikkeld, en vervolgens gedurende 4 jaar de interactie met samenwerkende opdrachtgevers bediend en de uitwerking in publieksgerichte (massamediale) middelen op zich genomen.

De campagne richtte zich (potentiële) strandbezoekers, ondernemers op en aan de kust, inwoners van de kuststrook en mede-overheden. De strandbezoekers worden voorafgaand aan hun strandbezoek, onderweg en ook op het strand met allerlei communicatiemiddelen geïnformeerd over verwachte drukte en over alle dynamisch-verkeersmanagement-maatregelen, zoals extra parkeer- en vervoersmogelijkheden, die zijn gecreëerd om beter naar en van het strand te komen. Enkele van de ontwikkelde middelen zijn een projecthuisstijl, een herkenbaar en vrolijk campagne-character, een projectwebsite (met gedifferentieerde inhoud over alle kustroutes, bestemmingen, modaliteiten, verkeersmaatregelen, webcambeelden, evenementen, weer- en verkeersprognose etc.), radiospots, verspreiding van actuele verkeersinformatie, bestickerde voertuigen, posters en reizigersinformatie in abri’s en bussen, krantenadvertenties, gebiedsbrochures, spandoeken, on-line advertising, vlaggen, etc. De interactieve website is de kern van actuele informatie en interactie met de doelgroep, o.m. met gelegenheid tot routeplanning en keuze afweging (wanneer en hoe ga ik waar naartoe). Bovendien kan fotomateriaal worden ingezonden. Voor de online-advertising is gekozen om de doelgroep te bereiken die via het internet zoekt naar activiteiten aan de kust.

Resultaat

brochure reach the beachInmiddels heeft het project vier zomerseizoenen gedraaid. Het resultaat na het eerste seizoen was een naamsbekendheid van het bereikbaarheidsproject ‘Reach The Beach’ bij 50 procent van de strandbezoekers en een positieve waardering voor de campagne bij 80 procent van deze groep. In de navolgende seizoenen zijn door de uitblijvende zomers geen representatieve onderzoeken gedaan. Kwalitatief is wel op te merken dat lokale autoriteiten en hulpdiensten alle jaren positief zijn over de gebleken verbetering van de bereikbaarheid en vermindering van overlast dankzij (de communicatie over) betere opvang, afleiding en geleiding van de verkeersstromen van strandbezoekers.

Persbericht campagne Reach the Beach