Onderzoek vergunningen evenementen

Den Haag telt jaarlijks zo’n 50 grote en 1500 kleine evenementen. Evenementen, groot en klein, zorgen voor vrolijke levendigheid, sociale cohesie en beleving van cultuur en sport in alle lagen van de bevolking. Voor de meeste evenementen moet wel een vergunning worden aangevraagd. De gemeenteraad vroeg zich af of die vergunningprocedures efficiënt en effectief verlopen, of wellicht te belemmerend zijn. Awareness kreeg de opdracht van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn om de vergunningverlening bij evenementen te onderzoeken.

Het onderzoek van Awareness bestond uit twee gedeelten. Door middel van bronnenonderzoek en diepte-interviews met betrokken medewerkers en adviseurs van de gemeente (hulpdiensten zoals politie, brandweer en GGD) is een gedetailleerd beeld opgebouwd van het proces van vergunningverlening. In gestructureerde groepsgesprekken met een representatieve selectie van organisatoren van evenementen stonden vervolgens hun ervaringen en verbetersuggesties centraal.

Uit het onderzoek is niet gebleken dat de geldende regels a-proportioneel, onwerkbaar of uitzonderlijk zijn of te strikt worden toegepast. Vanuit de adviserende hulpdiensten werd daarentegen benadrukt dat (verder) versoepelen van de regels ten koste gaat van de openbare orde en veiligheid.
De uitkomsten van de interviews en groepsgesprekken zijn verwerkt tot een handzame rapportage, met 16 aanbevelingen.