Training Omgevingsmanagement IbDH

Het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag (IbDH) heeft Awareness gevraagd een training omgevingsmanagement te verzorgen. De behoefte aan training kwam voort uit het breedgedragen gevoel dat omgevingsmanagement integraal onderdeel is van stedelijke bouw- en onderhoudsprojecten. Het IbDH ziet omgevingsmanagement als belangrijke behoefte van de samenleving en wil daar zo goed mogelijk op aansluiten.

Omgevingsmanagement is gebaat bij een vroegtijdige en open dialoog tussen belanghebbende partijen, waarbij ruimte is voor elkaars belangen en gevoelens en problemen worden opgelost doordat men elkaar wat gunt. Dit zijn de principes van de Mutual Gains Approach. Awareness past deze principes al ruim 22 jaar toe onder de noemer beleidsmarketing.

Om de training goed aan te laten sluiten op de behoeften van de deelnemers maakte Awareness eerst voor een inventarisatie via intakegesprekken met de deelnemers aan de training. Daarna werd aan de hand van cases en praktijkervaringen van de deelnemers zelf de training opgebouwd. Awareness vulde dit aan vanuit de eigen praktijk en ervaring en voegde achtergrondinformatie, praktische tips en theorie toe.

In de trainingen van Awareness ligt de nadruk op ‘het zelf doen’ door de deelnemers. Door deze actieve vorm van training wordt als het ware de nieuwe vorm van gedrag ‘ge├»nstalleerd’. Het trainingstraject van vier dagdelen werd gevolgd door een intervisieperiode en een terugkombijeenkomst een half jaar na de training.