Onderzoek winkelstadbeleid

In opdracht van de gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Economie, heeft Awareness onderzoek gedaan naar ervaringen, percepties en toekomstige ontwikkelingen van het gemeentelijk beleid en dienstverlening ten aanzien van de Haagse winkelgebieden.

Doel van het onderzoek was het peilen van de waardering voor het huidige beleid, verkennen van mogelijke verbeteringen en verkennen hoe de gemeente meer ruimte zou kunnen bieden aan de ondernemers voor het beïnvloeden van het beleid en ‘mede-eigenaarschap’ bevorderen. De resultaten van het onderzoek dienden tevens als input voor het vernieuwde actieprogramma ‘Den Haag Winkelstad’. De hoofdvraag luidde: “Wat willen de winkeliers(verenigingen) van de gemeente, zodat in samenwerking beleid en dienstverlening kunnen worden verbeterd?”

Het onderzoek van Awareness bestond, naast desk research, uit interviews met winkeliersvertegenwoordigers (BIZ’en en winkeliersverenigingen), beleidsmakers, retail-professionals en andere betrokkenen, gevolgd door een brede online enquête. Onderwerpen waren onder meer:

  • Stimuleringsbeleid t.a.v. detailhandel
  • Regels en dienstverlening
  • Vergunningenprocedures
  • Communicatie
  • Organisatiegraad van winkelgebieden
  • Haags Retailpunt

Uit het onderzoek bleek dat er onder de Haagse winkeliers grote waardering bestaat voor het economische stimuleringsbeleid van de gemeente. Daarnaast bleek onder meer dat de winkeliers graag meer samenhang in de gemeentelijke aanpak willen zien, evenals een open houding t.a.v. speciale (inrichtings)wensen voor de openbare ruimte. Op alle onderzochte onderwerpen heeft Awareness aanbevelingen geformuleerd. De resultaten van het onderzoek heeft Awareness gepresenteerd op een symposium over de toekomst van de Haagse retail.