Gebiedsontwikkeling Beatrix Gezondheidspark

Gezondheidspark WinterswijkSinds medio 2012 is Awareness samen met professor Riek Bakker betrokken bij de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het combineren van de kansen die de aanwezige ziekenhuizen, kantorenlocatie en braakliggend terrein bieden. De inspanningen leiden tot een integrale aanpak. Onder andere uitbreidingsmogelijkheden voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, de vestiging van privéklinieken, een hotel, winkels, wellnesscentrum en diverse groenfaciliteiten maken een kwalitatief hoogstaand geheel.

Logo Beatrix GezondheidsparkDe eerste stap van het project, onder regie van Riek Bakker, bestond uit het onderzoeken van de haalbaarheid van het gezondheidspark. Awareness nam hierbij de strategische communicatie en participatie voor haar rekening. Vervolgens werd een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg van de werkzaamheden. Door de betrokken partijen werd een projectgroep gevormd, waarbinnen de inspanningen worden gecoördineerd. De projectgroep staat onder voorzitterschap van Awareness. Boven de projectgroep werd tevens een stuurgroep gevormd met bestuurders van de betrokken organisaties. Het procesmanagement staat onder leiding van Riek Bakker.

Medio 2015 tot en met januari 2016 vond een participatietraject plaats onder leiding van Awareness. Daarnaast verzorgde Awareness alle communicatie rond dit traject. Twee participatiegroepen zijn van start gegaan; één op het thema gezondheid, één op het thema Recreatie, Sport en Landschap. Het succes van het participatietraject blijkt uit een drietal concrete initiatieven en spin-offs van het traject. In 2016 wordt het plan van het Beatrix Gezondheidspark verder uitgewerkt. Naast de al eerder genoemde werkzaamheden is Awareness in deze fase ook betrokken bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan en de subsidieaanvragen bij de provincie Gelderland.