Extern voorzitterschap KBG Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam

IODS staat voor de Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam. Onderdeel van de ontwikkeling is de voorgenomen aanleg van de ‘A4 Midden Delfland’ – het wegtracé A4 Delft-Schiedam. Het IODS-programma is door de voorgeschiedenis een politiek uiterst gevoelig project, zowel qua inhoud, proces als ook qua samenwerking. Communicatie speelt een cruciale rol om het integrale plan in goede banen te kunnen leiden. Een breed draagvlak in de regio is essentieel voor het slagen van dit project. De Provincie Zuid-Holland heeft Awareness daarom medio 2003 gevraagd de IODS-Klankbordgroep van bewoners en belanghebbenden op te zetten en het onafhankelijke voorzitterschap en secretariaat te leveren. Inwoners en andere belanghebbenden worden niet alleen via de klankbordgroep geïnformeerd maar kunnen ook inbreng (reacties en adviezen) leveren richting de Adviescommissie IODS.

Achtergronden

De zich lang voortslepende discussie rond het wegtracé A4 Delft-Schiedam is een voorbeeld van hoe besluitvorming in Nederland kan verlopen. In 2001 heeft de Provincie Zuid-Holland een doorbraak bewerkstelligd. Er is met alle betrokken overheden gezamenlijk besloten tot een integrale aanpak die naast de aanleg van de A4 Delft-Schiedam ook een kwaliteitsimpuls voor het Midden-Delfland-gebied betekent. Het betreft onder meer het realiseren van natuurgebieden, een goede inpassing van de A4 in het landelijke en stedelijke gebied, recreatievoorzieningen, etc.

Aanpak

Awareness heeft het onafhankelijke voorzitterschap en het secretariaat van de Klankbordgroep IODS verzorgd en de Klankbordgroep bij het opstellen van reacties en adviezen ondersteund.

Het begeleiden van de Klankbordgroep luisterde nauw. De belangen en de achtergronden van de leden van de Klankbordgroep verschilden onderling sterk. Awareness zocht de gedeelde belangen en probeerde bruggen te slaan tussen partijen binnen de Klankbordgroep, want consensus maakte de advisering door de Klankbordgroep sterker. Op een aantal concrete punten hebben de adviezen van de Klankbordgroep een aanwijsbare invloed gehad.