Evaluatieonderzoek afsluiting Bosbrug Den Haag

De Bosbrug in Den Haag is wegens werkzaamheden voor alle verkeer afgesloten geweest van 7 januari tot 31 oktober 2013. Alle gebruikers – automobilisten, fietsers, voetgangers en OV-reizigers – hebben als gevolg hiervan hun gedrag moeten aanpassen. In opdracht van de Dienst Stadsbeheer heeft Awareness onderzocht hoe de communicatie vanuit de gemeente over de afsluiting van de Bosbrug ervaren is. Ook werd onderzocht hoe de effecten op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad ervaren zijn.

Awareness interviewde stakeholders in het binnenstadsgebied dat normaal gesproken via de Bosbrug wordt bereikt. Betrokken stakeholders waren onder andere de Koninklijke Schouwburg, Stichting Bewonersbelangen Binnenstad, HTM, de Binnenstad Ondernemersfederatie en verschillende ministeries.

De uitkomsten en aanbevelingen voortkomend uit het onderzoek werden door de gemeente succesvol toegepast bij te nemen verkeersmaatregelen en communicatie rondom de afsluiting van de Mauritskade en van de Dr. Kuyperdam.