Communicatie- en participatiestrategie campusvisie TU Delft

Achtergronden

Aula TU delft

De TU Delft scoort hoog op internationale universiteitsranglijsten. Het vergt een permanente inspanning om de technisch-functionele kwaliteiten van de campus en het vastgoed op het peil te brengen en te houden dat hoort bij die toppositie van de TU Delft. De campus en het vastgoed moeten onderwijs en onderzoek op topniveau ondersteunen en stimuleren. Dit vergt over lange periode grote investeringen.

Binnen de TU Delft levert de stafdienst Facilitair Management en Vastgoed (FMVG) hoogwaardige producten en diensten die aansluiten op de vraag vanuit de universitaire gemeenschap. Het gaat hierbij om het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouwprojecten, renovaties, beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, het leveren van energie en facilitaire producten en diensten. FMVG wil voor zowel studenten als medewerkers, een aangename studie- en werkomgeving creëren. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel in de dienstverlening van FMVG.

FMVG zorgt vanuit zijn campusvisie voor een vastgoedstrategie met voldoende investeringen en inspanningen in het vastgoed, in combinatie met de inrichting en programmering van een ‘living campus’ en een upgrade van de overige onderwijsondersteunende voorzieningen. Zo kan de TU als kennisinstituut zijn primaire doelen – onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie door samenwerking met het bedrijfsleven – beter dienen.

Opdracht

De Campusvisie geeft richting aan de vastgoedstrategie van de TU Delft. Awareness heeft een communicatie- en participatie aanpak opgesteld waarmee de campusvisie samen met andere diensten en faculteiten verder kon worden vormgegeven en uitgedragen.   Ter ondersteuning van de corporate communicatie van FMVG over de campusvisie heeft Awareness ‘Het verhaal van de campus’ geschreven. Dit is een samenhangend verhaal over de visie van FMVG op de toekomstige Campus en sciencepark Technopolis Delft.

Lees ook: Corporate- en projectcommunicatie FMVG TU Delft en Gebieds- en bouwcommunicatie FMVG TU Delft