Projecten in de schijnwerpers


transitievisie warmte

Meierijstad Aardgasvrij: een Transitievisie Warmte voor de gemeente

Gemeente Meierijstad ontwikkelt een visie hoe rond 2030 de eerste wijken aardgasvrij zijn te maken. W/E Adviseurs onderzoekt de technische haalbaarheid. Awareness tekent voor het participatietraject met bewoners en andere...
Lees meer
iedereen doet WAT

Netwerkaanpak Klimaatcampagne Iedereen doet WAT

Iedereen is vóór het klimaat, maar hoe maak je als consument klimaatbewuste keuzes? In een netwerkaanpak ontwikkelen we met marktpartijen acties rond klimaatvriendelijke producten en diensten. Het ministerie van EZK...
Lees meer

Communicatieplan ouderen voor gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag wil graag dat ouderen eerder nadenken over een verhuizing uit een te grote woning, zodat ze langer en fijner zelfstandig kunnen wonen. Awareness schreef op basis van...
Lees meer

Projectarchief


Meedenken over monitoring Lelystad Airport

Lelystad Airport is een beoogd vliegveld voor vakantievluchten binnen Europa. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij het opstellen van een monitorings- en evaluatieprogramma....
Lees meer

Sociaal Platform

De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg besloten bij de decentralisaties van rijkstaken op het gebied van jeugd, zorg en werk, deze grote opgave samen aan te pakken. Awareness heeft daarbij  de...
Lees meer

Gebiedsontwikkeling Schiedam in Beweging

Schiedam in Beweging (SIB) is een grootschalige gebiedsontwikkeling op meerdere locaties in Schiedam, die is ontstaan in reactie op de komst van de A4 Delft-Schiedam. Na decennia van lokaal en...
Lees meer

Gebieds- en bouwcommunicatie FMVG TU Delft

Achtergrond De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. De directie Facilitair Management & Vastgoed (FMVG) ondersteunt hierin. FMVG ontwikkelt en realiseert...
Lees meer
Paul Weststrate overhandigt advies tramsporenvervanging lijn 1 Scheveningen aan wethouder Tom de Bruijn

Tramsporenvervanging Lijn 1 (Scheveningseweg, Den Haag)

De tramsporen van tramlijn 1 aan de Scheveningseweg moeten uiterlijk in 2018 zijn vervangen. De gemeente Den Haag en HTM constateren dat de spoorconstructie slecht is – en ook niet...
Lees meer

Tracéstudie Scheveningen Haven / Norfolkterrein

Tot 2022 maakt Scheveningen Haven een ingrijpende ontwikkeling door, met woningbouw en bedrijvigheid op en rond het voormalige Norfolkterrein. De toekomstige bewoners en gebruikers moeten het gebied goed kunnen bereiken...
Lees meer
deelplan-20-gemeente-den-haag

Deelplan 20 als opmaat naar de Omgevingswet

De gemeente Den Haag ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Deelplan 20, gelegen in de oksel van het Prins Clausplein. De woningen hier zijn gewenst in het licht van de groeiende woningbehoefte en...
Lees meer
vlietbruggen

Bestaande wegen beter benutten in Leidschendam

Er komt geen extra oeververbinding in Leidschendam-Voorburg. In plaats daarvan moet de bestaande infrastructuur beter wordt benut. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg hakte deze knoop eind 2016 door na een al...
Lees meer
Plankaart heerhugowaard

Participatie Stationsgebied Heerhugowaard

Awareness heeft, als partner in een samenwerkingsverband met KuiperCompagnons en Movares, de participatie begeleid bij het opstellen van de Structuurvisie voor het stationsgebied in Heerhugowaard. Achtergronden De gemeenteraad en het...
Lees meer

Communicatie gebiedsontwikkeling Bleizo

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (gemeenten Zoetermeer en Lansingerland) heeft Awareness de communicatieaanpak Bleizo geleverd. Daarnaast was Awareness verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie. Achtergronden Bleizo is...
Lees meer
watt-anders-energieagenda

Participatie Energieagenda Zuid-Holland

De economie van de provincie Zuid-Holland is in transitie. De provincie startte daarom begin 2016 een participatietraject om de aanzet van een provinciale Energieagenda te toetsen en verder uit te...
Lees meer
Zorgcommunicatie2

Communicatie en campagne Zorgverzekering

In het najaar van 2015 heeft Awareness de informatievoorziening over de zorgverzekering door de Rijksoverheid ter hand genomen. Achtergrond In de aanloop naar 10 jaar Zorgverzekeringswet per 1 januari 2016...
Lees meer

Strategische communicatie HLZ Min. VWS

Awareness is gevraagd om een communicatiestrategie op te stellen en uit te voeren voor de strategische communicatie over de Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ). Achtergrond In 2014 bereidde het...
Lees meer
Hart voor de Binnenstad

Procesbegeleiding Hart voor de Binnenstad

De  gemeente Roosendaal wilde in 2013 een boost geven aan de revitalisering van de binnenstad. De binnenstad was door de jaren heen achterop geraakt bij vergelijkbare binnensteden in de provincie...
Lees meer
Gezondheidspark Winterswijk

Gebiedsontwikkeling Beatrix Gezondheidspark

Sinds medio 2012 is Awareness samen met professor Riek Bakker betrokken bij de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het combineren van de...
Lees meer

Stakeholderanalyse POP3 2014 – 2020

Binnen de kaders van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid zorgt het ministerie van Economische Zaken voor de uitwerking en invulling van het Nederlandse plattelandsontwikkelings-programma (POP3). Geld van Europa voor het plattelandsbeleid...
Lees meer
ANWB Fiets

Succes van fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten

Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de fietspaden:...
Lees meer
Getijdencentrale Brouwersdam

Communicatie en procesbegeleiding Getijdencentrale Brouwersdam

Het opnieuw toelaten van eb en vloed in de Grevelingen heeft vele voordelen. De terugkeer van getij is cruciaal voor het noodzakelijke herstel van de waterkwaliteit en vormt een impuls...
Lees meer

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mitros

Achtergrond De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mitros houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Awareness is gevraagd de zelfevaluatie over 2009 te begeleiden. Daartoe zijn voorgesprekken gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter...
Lees meer

Ontwikkeling werkmodel vervoermanagement

Hoe kan het ‘ultieme’ verwijs- en informatiehulpmiddel voor vervoermanagement worden ontwikkeld en in de markt gezet? Met die vraag benaderde de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) Awareness. De gevraagde kennisbron...
Lees meer
Aula TU delft

Communicatie- en participatiestrategie campusvisie TU Delft

Achtergronden De TU Delft scoort hoog op internationale universiteitsranglijsten. Het vergt een permanente inspanning om de technisch-functionele kwaliteiten van de campus en het vastgoed op het peil te brengen en...
Lees meer
Logo deltapoort

Strategische communicatie Deltapoort

Awareness heeft de strategische communicatie voor Deltapoort verzorgd, een samenwerkingsverband van het Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Achtergronden Binnen de Zuidvleugel behoort Deltapoort – de zuidoostelijke toegang...
Lees meer

Proef light-railtrams op bestaand spoor

Van maart 2001 tot maart 2003 werkte de Provincie Zuid-Holland aan de start van een proef met light rail op het hoofdspoor. Voor het eerst in Nederland moesten hierbij trams...
Lees meer

Extern voorzitterschap KBG Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam

IODS staat voor de Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam. Onderdeel van de ontwikkeling is de voorgenomen aanleg van de ‘A4 Midden Delfland’ – het wegtracé A4 Delft-Schiedam. Het IODS-programma is door de...
Lees meer