Betrek alle stakeholders bij herinrichting van straten

Verkeer in de StadHerinrichting van straten gebeurt met allerlei aanleidingen: verkeersveiligheid, leefbaarheid, werk-met-werk maken. Ongeacht de aanleiding is het van belang, dat alle stakeholders van meet af aan worden betrokken bij het nadenken over de nieuw inrichting. Zowel intern als extern. Daar kan Verkeer in de Stad bij helpen.

Webinar Verkeer in de Stad

Awareness legt in dit webinar van 20 minuten exact uit hoe je dat doet, bij het toepassen van de ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de Stad’. Door intern alle disciplines te verbinden en extern de creativiteit aan te boren van gemotiveerde belanghebbenden, ontstaan betere plannen met meer draagvlak.

Over de methodiek

Het wordt steeds drukker in de stad. Fietspaden in de bebouwde kom zijn vaak overvol met ‘gewone’ fietsen. En daar komen steeds meer soorten voertuigen bij, zoals de elektrische bakfiets, de speed pedelec, de e-step en Biro. Die voertuigen gaan vaak sneller of zijn groter dan de fiets. Onduidelijkheid over de plek op de weg maakt het er niet veiliger op. Daarnaast neemt de roep toe om onze steden en dorpen leefbaarder en veiliger te maken, met meer ruimte voor verblijven, lopen en fietsen. Dit alles vraagt om het maken van keuzes, maar dan wel op basis van een grondige en brede afweging.

De ANWB heeft samen met mobiliteitsexperts (Ben Immers advies, Mobycon, Bart Egeter advies, Awareness) bedacht hoe je steden zo kunt inrichten dat alle verkeersdeelnemers genoeg ruimte hebben, het verkeer veiliger wordt en de stad prettig is om in te wonen en verblijven. We noemen dat concept de ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de stad’. Deze methodiek is toegepast in Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg.

Verkeer in de Stad levert een nieuw fundament, met nieuwe grondslagen voor ontwerp. De methode bedient actuele thema’s als duurzame mobiliteit, gezondheid en betere verblijfskwaliteit. En betrekt daarbij alles wat ertoe doet en nodig is om de goede balans te vinden tussen ruimtelijke kwaliteit en het verkeer voor betere leefbaarheid.