Participatie Energieagenda Zuid-Holland

De economie van de provincie Zuid-Holland is in transitie. De provincie startte daarom begin 2016 een participatietraject om de aanzet van een provinciale Energieagenda te toetsen en verder uit te werken. Het doel was om samen met maatschappelijke partners en professionals te werken aan een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening.

De provincie organiseerde daarvoor een gezamenlijke inspiratiedag als kick-off en een reeks bijeenkomsten met een eigen thema en doelgroep. Partijen konden elkaar laten zien wat er mogelijk was en konden kennis uitwisselen. Awareness werd gevraagd de provincie op organisatorisch en communicatief vlak zo veel mogelijk te ‘ontzorgen’ bij de bijeenkomsten. De provincie kon zich daardoor volledig richten op de inhoud en op haar netwerk. Awareness zorgde voor een goede voorbereiding, stemde alle communicatiemiddelen af en regelde alles rondom de logistiek. Tijdens het traject werd Awareness gevraagd om ook de procesbegeleiding en het ontwerpen van de werkvormen als taak op zich te nemen.

Het resultaat van het participatietraject was dat er nieuwe inzichten werden verkregen en het bracht waardevolle input voor de verdere invulling van de energieagenda. Daarnaast heeft de provincie het energienetwerk van Zuid-Holland weten te verstevigen.

Tot slot leverde Awareness de tekstschrijver voor de notitie ‘Watt anders’.

watt-anders-energieagenda