Extern voorzitterschap

Awareness beschikt over ervaren externe voorzitters annex gespreksleiders. Deze senior adviseurs kunnen worden ingeschakeld voor het eenmalig of gedurende een langere periode voorbereiden en/of leiden van informatie-/consultatiebijeenkomsten, expertmeetings, symposia, klankbordgroepen, denktanks etc. Succesfactoren van onze aanpak zijn onder meer:

  • grondig vooroverleg op basis van opzet, deelnemers en doelen, met daarbij advies over bijvoorbeeld mogelijke werkvormen
  • voldoende verstand van de inhoud, zonder daardoor een ‘eigen mening’ in te brengen;
  • groot inlevingsvermogen in de deelnemers en hun belangen;
  • bewaken van proces en beoogde doelen van de bijeenkomst en interactie;
  • een ‘veilige’ omgeving creëren voor deelnemers en hen op hun gemak stellen, wat de openhartigheid en de informatieoverdracht bevordert;
    luisteren, doorvragen, beknopt en toetsend samenvatten.

Extern voorzitterschapAwareness bereidt deze bijeenkomsten voor, leidt deze en zorgt voor een adequate en zorgvuldige follow-up. Daarbij kunnen wij ook zorgen voor verslaglegging. De voorbereiding van de bijeenkomst dient voor advisering over opzet en aanpak van de bijeenkomst en ook als inhoudelijke briefing voor het bureau. Ter plekke bevordert de gespreksleider de communicatie tussen de opdrachtgever en de deelnemers, zonder de neutraliteit als externe gespreksleider te verliezen. Over het verloop en de uitkomsten van de (reeks) bijeenkomst(en) brengen wij een rapport uit, dat ook kan dienen om in bredere kring uitkomsten bekend te maken, verantwoording af te leggen over het gevoerde proces, en aanknopingspunten te bieden voor een eventueel vervolg. Desgewenst adviseert Awareness de opdrachtgever niet alleen over de opzet en inrichting van de bijeenkomst, maar ook over flankerende communicatieaspecten, optimale presentatie en tone of voice van de spreker, etc.