Awareness is een Haags bureau waar kennis en ervaring op het gebied van beleid en communicatie hand in hand gaan met betrokkenheid en enthousiasme. Zowel bij het maken van plannen als in de uitvoering. De mensen zijn daarbij allereerst onderscheidend. In de loop der jaren heeft het bureau ook een karakteristieke werkwijze met rollen en methoden ontwikkeld.

Awareness en Schuttelaar & Partners 

Sinds 2021 is Awareness onderdeel van Schuttelaar & Partners. Schuttelaar & Partners helpt sinds haar oprichting in 1995 bedrijven, overheden, kennisinstellingen en ngo’s om adequaat in te spelen op grote maatschappelijke vraagstukken om zo tot een gezondere en duurzamere samenleving te komen. Het bureau is expert op het gebied van het analyseren en duiden van noodzakelijke veranderingen op de werkgebieden landbouw, voedsel, klimaat en gezondheid. Hiernaast organiseert Schuttelaar & Partners draagvlak voor deze veranderingen en helpt vervolgens om deze te implementeren. 

Inhoudelijk vullen Awareness en Schuttelaar & Partners elkaar goed aan op actuele thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde voeding, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Door het samengaan ontstaan veel mogelijkheden om de duurzame toekomst te versnellen. Door de krachtenbundeling kunnen we relevante partijen nog beter betrekken en laten samenwerken aan de actuele uitdagingen waar we voor staan. Samen bouwen we aan projecten met impact. 

 

Missie

Awareness adviseert over de toepassing van beleidsmarketing bij onderwerpen die bijdragen aan een duurzame inrichting van de samenleving. Resultaten bereiken wij dankzij deskundigheid, betrokkenheid en plezier in ons werk.

Kernwaarden

Kernwaarden voor Awareness bij de planvorming, de beleidsontwikkeling/-uitvoering en de communicatie over beleid:

  • Hart voor de publieke zaak: maatschappelijk en persoonlijk betrokken medewerkers bij het tot stand brengen van effectiever beleid en bestuur door overheden.
  • Onafhankelijke, professioneel kritische sparringpartner: een zelfstandige houding vanuit inhoudelijke kennis en praktische ervaring.
  • Politiek- bestuurlijke antennes: timing en inzicht bij het creëren van draagvlak voor beleid
  • Partnership onderling en met de klant: samenwerking binnen Awareness en met onze klant
  • Communicatie in het hart van beleid: communicatie eerder in de beleidscyclus een (strategische) rol geven (in het hart van beleid) voor effectiever beleid en bestuur (positionering)