Awareness is een Haags bureau waar kennis en ervaring op het gebied van beleid en communicatie hand in hand gaan met betrokkenheid en enthousiasme. Zowel bij het maken van plannen als in de uitvoering. De mensen zijn daarbij allereerst onderscheidend. In de loop der jaren heeft het bureau ook een karakteristieke werkwijze met rollen en methoden ontwikkeld.

Missie

Awareness adviseert over de toepassing van beleidsmarketing bij onderwerpen die bijdragen aan een duurzame inrichting van de samenleving. Resultaten bereiken wij dankzij deskundigheid, betrokkenheid en plezier in ons werk.

Kernwaarden

Kernwaarden voor Awareness bij de planvorming, de beleidsontwikkeling/-uitvoering en de communicatie over beleid:

  • Hart voor de publieke zaak: maatschappelijk en persoonlijk betrokken medewerkers bij het tot stand brengen van effectiever beleid en bestuur door overheden.
  • Onafhankelijke, professioneel kritische sparringpartner: een zelfstandige houding vanuit inhoudelijke kennis en praktische ervaring.
  • Politiek- bestuurlijke antennes: timing en inzicht bij het creëren van draagvlak voor beleid
  • Partnership onderling en met de klant: samenwerking binnen Awareness en met onze klant
  • Communicatie in het hart van beleid: communicatie eerder in de beleidscyclus een (strategische) rol geven (in het hart van beleid) voor effectiever beleid en bestuur (positionering)