Sociaal Platform

De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg besloten bij de decentralisaties van rijkstaken op het gebied van jeugd, zorg en werk, deze grote opgave samen aan te pakken. Awareness heeft daarbij  de communicatie en samenwerking helpen organiseren tussen de communicatie-professionals, de verantwoordelijke beleidsambtenaren en de maatschappelijke partners (bedrijven, zorginstellingen, zorgprofessionals, cliënten- en patiëntenorganisaties) in de drie gemeenten, door op te treden als communicatie-adviseur, onafhankelijk regisseur en procesbegeleider.

Naast het begeleiden en uitvoeren van een publiekscampagne, heeft Awareness de vorming van een community ondersteund met een digitaal ‘Sociaal Platform’, voor de samenwerking en afstemming in het sociale domein. In een open gedeelte werkt het platform als een informatieportal – ook naar het algemeen publiek en naar cliënten/ zorgvragers – waarop verschillende partijen te vinden zijn. In een besloten deel is de interactie-omgeving een instrument voor kennisdeling tussen alle professionals.

Met deze inzet is een gedragen communicatieaanpak en een duurzame samenwerking op het gebied van communicatie in het sociaal domein tot stand gebracht.

Het bereik van het platform is vervolgens uitgebreid door de toetreding van overige gemeenten uit het samenwerkingsverband Haaglanden. Na het inrichten van dit verbrede platform heeft Awareness onder meer gezorgd voor wekelijkse mailings, het beheer van het platform en ondersteuning aan medewerkers van de negen deelnemende gemeenten op het Sociaal Platform Haaglanden.