Veel belangstelling voor ontwerpmethodiek Verkeer in de Stad

Webinar Verkeer in de Stad

Ruim 100 professionals hebben deze week onze webinar bijgewoond over de ontwerpmethodiek Verkeer in de Stad. Een uur lang luisterden en keken zij naar de uitleg hoe deze ontwerpmethodiek het verkeer in steden veiliger maakt, de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert en positief uitpakt voor de leefbaarheid van straten. Waarbij het ontwerp-vertrekpunt de voetganger en de fietser zijn, dan OV en dan pas de auto. De deelnemers stelden bijna 50 vragen, zowel over de ontwerpmethodiek als over de feitelijke toepassing in een participatieproces.

Wie meer wil weten kan de webinar alsnog via deze link bekijken.

En wie het uitgebreide rapport over de methodiek wil lezen kan terecht op anwb.nl/verkeerindestad.