Samenwerken onder de Omgevingswet

Hoe bereid je jezelf en je organisatie voor op de Omgevingswet? Tijdens een workshop op de Gelderse Omgevingsdag 2018 tekenden 35 omgevingsprofessionals in op een interactieve workshop. Eric Vink (Awareness) licht toe wat er op Omgevingsdiensten af komt en wat dat voor hun dienstenaanbod betekent. Evert Versluis (Agathos) laat de deelnemers ontdekken wat daarvoor gedaan moet worden en hoe hun talenten daarop aansluiten.

Omgevingsdiensten voeren hun taken uit in opdracht van gemeenten. Gemeenten kunnen nu alleen kiezen uit standaard dienstenpakketten en betalen extra voor speciale wensen. Omdat de Omgevingswet gemeenten meer bestuurlijke afwegingsvrijheid geeft, en meer ruimte biedt aan de inbreng van initiatiefnemers, verandert de ook rol van omgevingsdiensten. Hun dienstenpakket zal meer maatwerk, meer advies en meer communicatie moeten bieden. En naadloos samenwerken wordt belangrijker. Zo kunnen ze beter inspelen op de wensen, die per aangesloten gemeente gaan verschillen.

Toolbox Omgevingswet

Awareness en Agathos helpen gemeenten en omgevingsdiensten zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet ligt de nadruk meer op vooraf de goede kaders stellen en de partijen meer met elkaar verbinden. Onze kennis en ervaring met organisatie en communicatie hebben wij in een toolbox gebundeld.

In die toolbox zijn enkele producten verzameld, zoals een Quick Scan, Ambitieatelier en een Plan van Aanpak. Met de Quick Scan Omgevingswet brengen we in kaart waar uw organisatie staat. In een Ambitieatelier helpen we de koers te bepalen. En in een Plan van Aanpak werken we de stappen uit die uw organisatie nog moet zetten en hoe medewerkers daarop voorbereid kunnen worden.

Ons uitgangspunt is dat het vroegtijdig betrekken van de juiste belanghebbenden leidt tot meer draagvlag en hogere plankwaliteit. Met onze ervaring met participatie en verandermanagement helpen we duurzame relaties op te bouwen en overheden mee te nemen in de vereiste cultuurverandering.

Meer informatie over de Toolbox Omgevingswet leest u hier terug.