Samenwerken aan transitie naar waterstof

RebelGroup vroeg Awareness voor de organisatie van drie waterstofevenementen in samenwerking met Twynstra Gudde en in opdracht van Provincie Zuid-Holland: het PZH2 Event, de General Assembly Meeting voor de Europese waterstofprojecten JIVE, JIVE2 en Mehrlin gevolgd door een Consortium Dinner, en het Hydrogen Executives Dinner.

In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam kwamen op dinsdag 25 en woensdag 26 september 2018 publieke en private partijen samen om de transitie naar een groene waterstofeconomie in een versnelling te brengen. Maatregelen op maritiem gebied en in het openbaar vervoer stonden in workshops centraal.

Het PZH2 Event werd bezocht door 80 publieke en private waterstofpartijen.
Tijdens de General Assembly Meeting deelden 50 topmanagers uit Europa hun ervaringen en best practices voor de levering van waterstof en het implementeren van waterstofbussen en waterstofvulpunten. Na afloop kwamen zij informeel samen tijdens het Consortium Dinner.
25 bestuurders en directeuren van toonaangevende overheden en private partijen gingen tijdens het Hydrogen Executives Dinner in gesprek over stappen op weg naar een Europese en Nederlandse waterstofeconomie.

De evenementen waren een groot succes.

Persbericht van Provincie Zuid-Holland: Zuid-Holland kiest voor waterstof 

 

Buro JP

Buro JP

Buro JP

Buro JP