Provincie steekt bijna 6 miljoen in stationsgebied Heerhugowaard

De provincie Noord-Holland draagt 5,7 miljoen euro bij aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid van het stationsgebied in Heerhugowaard.

De gemeente Heerhugowaard gaat het gebied de komende jaren ingrijpend transformeren naar een gemengd woon-werkgebied.

Het stationsgebied van Heerhugowaard is toe aan een grootschalige verbeteringsslag. De inrichting van het stationsgebied is verouderd en onsamenhangend. De bereikbaarheid voor langzaam verkeer is matig en goede en veilige fiets- en looproutes van en naar het station ontbreken. Samen met bewoners, ondernemers, ProRail en NS heeft de gemeente daarom plannen ontwikkeld om zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit van het stationsgebied te verbeteren. Awareness heeft de afgelopen jaren in dit participatieproces de procesbegeleiding verzorgd. Met inbreng van onder meer bewoners en ondernemers  zijn op die manier achtereenvolgens de structuurvisie en het masterplan voor het stationsgebied tot stand gebracht door KuiperCompagnons en de gemeente.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/December_2018/Provincie_steekt_bijna_6_miljoen_in_ontwikkelen_stationsgebied_Heerhugowaard

https://www.heerhugowaard.nl/nieuws/provincie-steekt-bijna-6-miljoen-in-ontwikkelen-stationsgebied