Blog: Alleen samen worden we Fit for 55

fit for 55

Terwijl in Limburg het water steeds hoger kwam te staan, presenteerde de Europese Unie haar plannen om in 2030 te komen tot 55% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. De naam van de aanpak, Fit for 55, leek heel even te duiden op een coronaproof sportklasje in het park, maar niets is minder waar. Hier werd een stevig programma neergelegd, vol mooie en goede ambities om nu eindelijk eens klimaatverandering tegen te gaan.

Fit for 55 achter de voordeur

Het stemt hoopvol. Maar tegelijkertijd dacht ik aan al die mensen in Limburg die te maken kregen met het opstuwende water. Of aan de mensen die ik sprak over de energiemix van hun gemeente. Het zijn juist die mensen, hun kinderen en hun kinders kinderen voor wie deze plannen zo belangrijk zijn. Maar het zijn ook die mensen voor wie dit een ‘ver van mijn bed show’ blijft.

Net als eerder bij het Klimaatakkoord zijn met de beste bedoelingen plannen gemaakt voor mensen, zonder hen daadwerkelijk bij het maken daarvan te betrekken. Dat terwijl de voorgestelde plannen deze mensen direct raken in hoe en waar zij leven. Met de energietransitie komen we achter de voordeur. We wekken duurzame energie op in de achtertuin. En de keuzes die nu nodig zijn hebben gevolgen voor hun werk in de landbouw, de bouw of in de techniek.Het is alsof ik beslis dat de buren moeten verbouwen omdat het beter is voor de straat. Ze mogen zelf alleen bepalen of ze een schuifpui of een serre krijgen en draaien voor de kosten op.

Vroegtijdig betrekken

Potentieel draagvlak (en eventueel zelfs gedragsverandering) komt niet tot stand wanneer mensen alleen over de implementatie van beleid mogen meepraten. Dat zagen we bij de uitrol van het Klimaatakkoord en dat zien we in onze dagelijkse advies-praktijk. Tot een gedragen oplossing komen we alleen als mensen zich bewust zijn van het probleem en er echt ruimte is om mee te denken en mee te doen. Daarvoor moeten we belanghebbenden vroegtijdig betrekken en dat vraagt beleidsmakers die daar ook echt ruimte voor bieden.

Het vraagt lef om mensen al bij beleidsontwikkeling te betrekken, helder over de kaders te zijn en ruimte te bieden voor invloed. Maar de aanpak van de klimaatverandering vraagt dit lef. De verandering van het klimaat raakt iedereen, laten we iedereen dan ook de kans bieden een deel van de oplossing te zijn. Alleen samen worden we echt Fit for 55.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannet Johannes, via hjo@awareness.nl.

 

a