Meer draagvlak door participatie

Hoe krijg je – als ontwikkelaar of als overheid – betere plannen met meer draagvlak?

Door stakeholders die je mogelijk in hun belangen raakt, eerder en beter te betrekken. Zodat je beter rekening kunt houden met hun wensen en (on)mogelijkheden.

Awareness vertelt in de tweede editie van het magazine “IN Den Haag” van Vastgoedvisie, hoe zij al bijna 30 jaar vanuit deze visie participatieprocessen organiseert en begeleidt. Niet alleen in Den Haag maar in heel Nederland. Op terreinen zoals gebiedsontwikkeling, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, water en groen. Onder het motto: “Alleen samen kun je het beter maken”.

Succesfactoren zijn daarbij een grondige omgevingsanalyse, een trefzekere selectie en benadering van alle belanghebbenden, prima informatievoorziening en een zorgvuldig participatieproces. We noemen het ‘beleidsmarketing’ omdat we de traditie uit de commerciële marketing naar de wereld van beleid en plannen hebben vertaald: organiseer je planprocessen zo dat de buitenwereld invloed krijgt op je product, op je aanbod. Of je nu private ontwikkelaar bent, een traditionele overheid, of een maatschappelijk initiatief van de grond wilt trekken: laat mensen die geraakt gaan worden door je plannen, regels en andere ingrepen, van meet af aan meedenken en meepraten. Zo mobiliseren we de intelligentie van de buitenwereld.

In de bijna dertig jaar dat Awareness communicatie en participatie voor overheden en andere organisaties verzorgt, heeft het bureau de structurele missers in de interactie tussen initiatiefnemers en de buitenwereld in kaart gebracht, de zogenoemde ‘frustratie-top-7’. Door goed te snappen waar het vaak fout gaat, kunnen wij er voor zorgen dat in een goed participatieproces deze manco’s juist niet optreden.

Lees het hele artikel door op de afbeelding te klikken.