Blog: Er is te weinig oog voor jongerenparticipatie bij energietransitie

Jongeren bij demonstratie, iemand houdt bord vast met 'Planet over Profit'

Het nieuwe IPCC-rapport is alarmerend. Dat we in een noodsituatie verkeren is voor veel jongeren echter allang duidelijk. Bijna 70 procent van de jongeren onder de 18 jaar beschouwt klimaatverandering als een wereldwijde noodsituatie. Dit is meer dan in andere leeftijdsgroepen*. Waarom zien we dan zo weinig jongerenparticipatie bij de energietransitie? Het antwoord is vaak een slecht excuus vanuit bestuurstafels: jongeren willen vast niet meepraten en zijn lastig te bereiken. Het is een onterechte gedachte van ambtenaren om hiermee de stem van jongeren aan de kant te schuiven. Met de juiste aanpak laat deze generatie zich graag horen. Tijd om jongereninspraak op de agenda te zetten.

Jongeren praten graag mee over energietransitie

Jongeren zijn positief over de toename in duurzame energie en zij willen hier graag over meedenken. Bijna zes op de tien jongvolwassenen voelen zich (deels) verantwoordelijk om actief mee te denken.** Waar de discussie in participatietrajecten soms gaat over óf er wat moet gebeuren, zien de meeste jongeren dit als onoverkomelijk. Met dat als uitganspunt kan een constructieve discussie plaatsvinden over welke manier deze verandering het beste aansluit in de samenleving.

Wanneer de klimaatdoelstellingen behaald moeten zijn, vormen de jongeren van nu een belangrijke groep op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Door ze nu al mede-eigenaar te maken van de energieplannen hebben zij invloed op hun eigen toekomst. Zo ontstaat er ook meer steun voor de energieplannen. Daarnaast brengen jongeren vaak nieuwe perspectieven aan tafel. Ook kunnen zij het beste adviseren over hoe je het beste richting andere jongeren kunt communiceren over dit thema.

Weinig bereik met jongerenparticipatie?

Met een goede aanpak bereik je juist nieuwe groepen. Om jongeren te betrekken is het allereerst nodig om goed te luisteren. Start dus gerust met de vraag hoe ze eigenlijk betrokken willen worden. Op welke online kanalen willen zij hier wel of niet iets over horen? Over welke thema’s en op welk niveau willen ze meepraten? Daarnaast is het essentieel om de stem van jongeren ook echt serieus te nemen. Maak duidelijk wat er met de uitkomsten wordt gedaan en hoe ze hiervan op de hoogte worden gehouden.

Door een laagdrempelige participatiemethode te kiezen wordt het aantrekkelijker voor jongeren om aan te haken. Zet daarbij ook heldere verwachtingen in het begin, zo weet iedereen wat ze te wachten staat. Is inspraak bijvoorbeeld eenmalig of wordt er meer inzet verwacht? Verder mag het ook best leuk worden gemaakt om te participeren. Niemand wordt enthousiast van een stoffig zaaltje en lastige beleidstermen. Benadruk bijvoorbeeld dat het ook een gezellige activiteit is waarbij je anderen kunt leren kennen.

De urgentie voor de energietransitie is duidelijk. Tijd om ervoor te zorgen dat we de stem van de jongere hierin nog beter horen.

* door de University of Oxford en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
januari 2021 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/forse-meerderheid-jongeren-wereldwijd-ziet-klimaatverandering-als-noodsituatie~b5a9284d/

https://www.nji.nl/nieuws/jongeren-maken-zich-veel-zorgen-over-klimaat

** 2019 I&O Research Jongeren en de energietransitie