Awareness partner van The Hague Security Delta

HSDAwareness is netwerkpartner geworden van The Hague Security Delta (HSD). Als netwerkpartner werken wij mee aan innovatieve veiligheidsoplossingen en economische ontwikkeling. Aandachtgebieden zijn maatschappelijke veiligheid (in het bijzonder stedelijke veiligheid) en bestrijding van cybercrime.
Awareness levert expertise op het gebied van marketing en communicatie, en procesbegeleiding ten behoeve van co-creatie. Het bureau benut daarbij zijn kennis van ambtelijke en politieke (on)mogelijkheden, affiniteit en ervaring met veiligheidsvraagstukken, en kennis van IT en van de wijze waarop dit gecommuniceerd kan worden met ambtenaren, politici en het gewone publiek.

The Hague Security Delta (HSD)
is het Nederlandse veiligheidscluster, bestaande uit bedrijven, overheden en kennisinstellingen met een internationaal track record in cyber, nationale en stedelijke veiligheid, bescherming van vitale infrastructuur en het forensisch werkveld. De kern van dit landelijke cluster bevindt zich in de Haagse regio, waar 400 bedrijven samen € 1,7 miljard omzetten in veiligheid en werk bieden aan ruim 13.000 mensen. Door samenwerking en innovatie stimuleren zij economische ontwikkeling en veiligheid in Nederland en daarbuiten.

Voor meer informatie:
Paul Weststrate
T 070-7890414
M 06-51607251
@ pwe@awareness.nl