Awareness in Logeion-webinar Omgevingswet

Awareness-adviseur Eric Vink roept communicatieprofessionals op initiatief te tonen bij invoering van de Omgevingswet. Hij was een van de gastsprekers op het live webinar van Logeion, beroepsorganisatie voor communicatie, op 3 juli jl. Het webinar ging over wat communicatieprofessionals ervan merken als de nieuwe wet in 2021 van kracht wordt.

Het webinar maakte één ding duidelijk: de implementatie nu en de uitvoering van de Omgevingswet straks brengt grote communicatieve opgaven en kansen met zich mee. Kristel Lammers (programmamanager bij de VNG) sprak over een cultuurverandering die tijd zal vergen. Dat start nu al en oefenen was haar devies, inclusief het vallen en opstaan dat daar bij hoort. Communicatieadviseur Lotte Hoek (gemeente Rotterdam) vertelde uit eigen ervaring dat het voor alle partijen een spannende uitdaging is vorm te geven aan hoe je belangen vroegtijdig afstemt. Dat vraagt steeds om maatwerk. Eric Vink wees erop dat juist communicatieprofessionals de focus en het talent hebben om de leefwereld van belanghebbenden te begrijpen en verbindingen te zoeken. Zijn tip is om als communicatieprofessie het voortouw te nemen.

De opgaven waar we als samenleving voor staan (klimaataanpak, energietransitie, woonopgave, etc.) zijn enorm complex en veelomvattend. Vroegtijdig belangen afstemmen en samen optrekken leidt dan tot betere plannen en meer draagvlak voor de oplossing. Goede participatie is daarvoor essentieel. De overheid moet de kwaliteit daarvan borgen en daar hebben communicatieprofessionals verstand van.

Het gaat erom alle belangen in beeld te hebben en dat alle belanghebbenden zich gehoord weten. Door relaties te versterken help je de projectleiders en beleidsmensen, die vaak vanuit de opgave en de inhoud vertrekken. Zo bevorder je het onderling vertrouwen tussen binnen- en buitenwereld en vergemakkelijk je de besluitvorming in bestuur en politiek.

Het webinar was de eerste activiteit van de Logeion-themagroep Omgevingswet & Communicatie en stond onder leiding van Hans Etman (Dagvoorziter.nl).