Awareness levert procesbegeleiding bij voorbeeldprojecten NSOB

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verkent in haar essay ‘Sturen en stromen’  hoe maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers initiatieven ontplooien die publieke waarde genereren. En hoe zij elkaar en de overheid beïnvloeden.

De twee praktijkverhalen in het essay waarmee de auteurs illustreren hoe de overheid kan opereren in een samenleving waarin iedereen stuurt, zijn projecten waarbij Awareness de procesbegeleiding heeft verzorgd  (http://www.nsob.nl/publicatie/sturen-en-stromen/ ).

Het eerste voorbeeld is een participatietraject waarbij  ondernemers en NGO’s met de provincie Zuid-Holland een provinciale Energieagenda opstellen. Het tweede voorbeeldproject is de totstandkoming van een toekomstsvisie voor de Krimpenerwaard vanuit een burgerinitiatief.

De publicatie onderstreept dat overheden niet meer vanzelfsprekend in de lead zijn in de huidige netwerksamenleving. Deze ontwikkeling biedt enorme kansen, maar ook verschillende uitdagingen. Voor gemeenten en provincies: hoe beoordeel je een burgerinitiatief en welke rol kan je pakken? Voor initiatiefnemers: waar begin je als bewoner die een kans voor je omgeving ziet? Hoe ga je om met ambtelijke barrières en regels? Professionele procesbegeleiding zoals Awareness al 25 jaar biedt, is daarbij volgens ons een essentiële succesvoorwaarde. Zodat participatie voor alle betrokkenen een effectief en beheersbaar proces is met concrete resultaten.

Klik hier voor meer informatie over ‘Energieagenda Zuid-Holland’.