Awareness en Movares lanceren ‘stresstest plus’

Foto: Buro JP

Awareness en ingenieursbureau Movares uit Utrecht hebben samen een ‘klimaat stresstest plus’ ontwikkeld, die gemeenten concreet helpt bij het opstellen van een lokaal klimaatbeleid.  

Alle gemeenten zijn volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, verplicht om voor einde 2019 een strategie op te stellen hoe men zal omgaan met klimaatverandering. De nu ontwikkelde ‘stresstest plus’ combineert de noodzakelijke technische inzichten met een lokaal samenwerkingsproces op maat. Effectieve oplossingen kan een gemeente namelijk niet alleen realiseren. Woningcorporaties, bedrijfsleven, inwoners, iedereen kan en moet een bijdrage leveren aan het gezond maken en houden van de stad.

De ‘stresstest plus’ bestaat uit drie stappen:

  • Zorgen voor een gedeeld inzicht in huidige en toekomstige problemen en voldoende urgentie bij verantwoordelijke organisaties en hoofdrolspelers.
  • Ondersteuning van alle direct betrokkenen met het gezamenlijk vaststellen welke maatregelpakketten het effectiefst zijn.
  • Hulp bij het mobiliseren van alle stakeholders in de stad – inclusief de inwoners – om de eigen rol op te pakken in het beoogde maatregelpakket.

Lees meer over de ‘stresstest plus’ in:

Interesse in deze stresstest plus? Neem dan contact op met Paul Weststrate via pwe@awareness.nl.

 

Foto: Buro JP