Awareness breidt Zeeuws energienetwerk uit tijdens Zeeuwse Energiedialoog

In Zeeland zijn veel kansen voor het opwekken van duurzame energie. Die kansen voor energietransitie worden nog niet allemaal gepakt, dus is het tijd voor samenwerking. Awareness begeleidde de Zeeuwse Energiedialoog: een reeks bijeenkomsten waar markt, maatschappelijke partijen en overheden bespraken hoe zij de Zeeuwse energietransitie in inhoud en samenwerking vorm gaan geven.

Op 5 oktober 2017 was de aftrap voor de dialoog, waarbij zo’n 150 Zeeuwen samen de grootste uitdagingen van energietransitie bespraken. Ziet iedereen dezelfde uitdagingen, of verschilt men daarin? Een aantal aanwezigen gaf een presentatie, waaronder de gedeputeerde en een jonge vrouw die haar presentatie over jongeren met zang aftrapte. Zij benadrukte daarbij ‘if you do it for them, don’t do it without them’. Na de presentaties was er ruimte voor vragen en netwerken op een informatiemarkt, waarvoor ter demonstratie een elektrische auto het gebouw binnengereden werd.

 

 

 

 

 

 

Na de startbijeenkomst stonden vijf deelsessies gepland die ieder dieper ingingen op een specifiek onderwerp: mobiliteit, duurzame opwekking, gebouwde omgeving, beheer van energiesystemen en samenwerking. Op die bijeenkomsten kwamen medewerkers van de provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samen om te bespreken wat er moet gebeuren om het proces van energietransitie in gang te zetten. Een sneltekenaar was daarbij aanwezig om alles in beeld samen te vatten. Zo konden aanwezigen in één oogopslag terugzien waarover zij met elkaar hadden gesproken.

In december 2017 werd het traject afgesloten met de Dag van de Energiedialoog. Daarop kwamen de deelnemers aan de dialoog samen met managers, bestuurders en politici, kennis te nemen van wat er tijdens de dialoog is besproken. Tijdens deze dag werd niet alleen teruggekeken op de sessies, maar ook vooruit gekeken: hoe kunnen we het resultaat van de Energiedialoog gebruiken bij het vaststellen van een Regionale Energiestrategie?

 

 

 

 

 

 

Met dit participatie- en communicatieproces worden twee doelstellingen behaald: het verkennen van de contouren van de Regionale Energiestrategie en het vormen van een netwerk van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die betrokken willen blijven bij de thematiek van Energietransitie in Zeeland.