Awareness adviseert Delfland over Communicatievisie

Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland wil meer externe gerichtheid en betere communicatieve ondersteuning. Awareness is begin 2017 door het bestuur van Delfland gevraagd het waterschap hierover te adviseren. Dit heeft geleid tot een Communicatievisie die eind september door het bestuur is vastgesteld. De visie heeft vijf invalshoeken: positionering, bestuurlijke communicatie, communicatieve organisatie, stakeholdermanagement en waterbewustzijn. Managing partner Jan Eikema en adviseur Kim de Jong voerden de opdracht namens Awareness uit. Vakinhoudelijk inspirerend was de samenwerking met het team Communicatie onder leiding van Marianne de Graaf en Inka Vogelaar. Awareness blijft betrokken bij de implementatie van onderdelen van de visie.

Schijf van 5 | Communicatiestrategie Delfland