Advies Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg gepresenteerd

Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg

Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg

Na bijna een jaar voorzitterschap van de Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg, is het adviesrapport aangeboden aan wethouder Tom de Bruijn (Den Haag, verkeer). Hij zal – met het college van B&W en uiteindelijk de gemeenteraad – moeilijke keuzes moeten maken, om het tramverkeer in stand te houden en tegelijk zoveel mogelijk bomen te sparen op deze cultuurhistorisch belangrijke verbinding tussen Den Haag en Scheveningen.

Lees meer…