Awareness verhuist naar New World Campus

Awareness gaat vanaf november kantoor houden op de New World Campus in Den Haag. New World Campus is gericht op samenwerking, duurzaam ondernemen en open innovatie. Circulair ondernemen is uitgangspunt voor de inrichting van het gebouw.
Lees meer

Mijlpaal in ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

Twee klankbordgroepen onder leiding van Awareness hebben op basis van een nieuwe ongelijkvloerse spoorkruising een oplossing bedacht voor aanpassing van de Zuidtangent. Daardoor kan het hele Stationsgebied bereikbaarder, aantrekkelijker en veiliger worden. Ontwikkelkansen voor een vitale stadseconomie! Bekijk hier een video van de 3D-schets.  
Lees meer

Awareness + zootz winnende combinatie voor Rotterdam

De plus die wij zagen in de samenwerking tussen Awareness en zootz zag Rotterdam ook. We maken sinds kort deel uit van de Raamovereenkomst Communicatiebureaus van de gemeente. En daar zijn we heel trots op! De komende twee jaar hopen we samen spijkers met koppen te slaan in de Havenstad. Samen sterk(er) Awareness en zootz vinden elkaar in hun rol als ‘verbinder’ tussen overheid, inwoner en bedrijfsleven. Wij leveren bindmiddel via woord, beeld en door...
Lees meer
Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg

Advies Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg gepresenteerd

Na bijna een jaar voorzitterschap van de Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg, is het adviesrapport aangeboden aan wethouder Tom de Bruijn (Den Haag, verkeer). Hij zal - met het college van B&W en uiteindelijk de gemeenteraad - moeilijke keuzes moeten maken, om het tramverkeer in stand te houden en tegelijk zoveel mogelijk bomen te sparen op deze cultuurhistorisch belangrijke verbinding tussen Den Haag en Scheveningen. Lees meer...  
Lees meer

Awareness levert procesbegeleiding bij voorbeeldprojecten NSOB

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verkent in haar essay ‘Sturen en stromen’  hoe maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers initiatieven ontplooien die publieke waarde genereren. En hoe zij elkaar en de overheid beïnvloeden. De twee praktijkverhalen in het essay waarmee de auteurs illustreren hoe de overheid kan opereren in een samenleving waarin iedereen stuurt, zijn projecten waarbij Awareness de procesbegeleiding heeft verzorgd  (http://www.nsob.nl/publicatie/sturen-en-stromen/ ). Het eerste voorbeeld is een participatietraject waarbij  ondernemers en NGO’s...
Lees meer
'n Bietje Koekoek Zevenbergen

Eerste activiteit Gebiedsontwikkeling Zevenbergen

Food festival 'n Bietje Koekoek Het evenement moet de ‘suikermonumenten’ ketelhuis en pulphal zaterdag en zondag vol in beeld brengen. Het idee ontstond vorig najaar bij Wevers toen ze in een werkgroep onder leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker meedacht over de ontwikkeling van het gebied Zevenbergen-Noord, waarin het ketelhuis een prominente rol krijgt. Lees hier verder.
Lees meer
Ketelhuis Zevenbergen Noord

Applaus voor Zevenbergen-Noord

Unanieme steun voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in Zevenbergen. Awareness verzorgde de participatie met bewoners en ondernemers. 'De Moerdijkse gemeenteraad is laaiend enthousiast over de plannen voor de nieuwe wijk die in Zevenbergen moet ontstaan na aanleg van de noordelijke randweg. In het gebied bij de suikerfabriek en de Roode Vaart moet een combinatie van wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling komen. Het oude ketelhuis krijgt daarin een prominente rol.' Lees hier het hele artikel...
Lees meer
Eric Blog

‘Draagvlak regel je niet, daar moet je van het begin af aan zorgvuldig aan bouwen’

Vanuit dat uitgangspunt benadert Awareness al 25 jaar participatie. Awareness-adviseur Eric Vink vertelt in het Jaarboek 2017 van Verkeerskunde over zijn fascinatie voor menselijke interactie in het participatieproces. Breed gedragen oplossingen voor maatschappelijke problemen werken het best. Eric in Verkeerskunde: “Draagvlak ontstaat pas als mensen, die geraakt worden door de voorstellen, ervaren dat ze serieus genomen worden in hun wensen en zorgen. Dat vraagt goed luisteren en afstemmen van belangen. Als het lukt belanghebbenden te...
Lees meer
krimpenerwaard_persmoment

Burgerinitiatief Krimpenerwaard

Awareness verzorgt de participatie van het Burgerinitiatief van Riek Bakker in de Krimpenerwaard. Prominenten stellen strategische visie voor Krimpenerwaard op.
Lees meer