Awareness breidt Zeeuws energienetwerk uit tijdens Zeeuwse Energiedialoog

In Zeeland zijn veel kansen voor het opwekken van duurzame energie. Die kansen voor energietransitie worden nog niet allemaal gepakt, dus is het tijd voor samenwerking. Awareness begeleidde de Zeeuwse Energiedialoog: een reeks bijeenkomsten waar markt, maatschappelijke partijen en overheden bespraken hoe zij de Zeeuwse energietransitie in inhoud en samenwerking vorm gaan geven. Op 5 oktober 2017 was de aftrap voor de dialoog, waarbij zo’n 150 Zeeuwen samen de grootste uitdagingen van energietransitie bespraken. Ziet...
Lees meer
Klankbordgroepleden bespreken hoe het stationsgebied aan kwaliteit kan winnen

Herinrichting Stationsgebied Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor aanpassing van de Zuidtangent, na vele jaren discussie. De nu gekozen herinrichting met een ongelijkvloerse spooroplossing is randvoorwaarde voor een kwaliteitssprong van het hele Stationsgebied. Zodra de Provincie Noord-Holland meebetaalt, gaat de eerste schop de grond in! Diverse raadsfracties gaven complimenten voor de hoge kwaliteit van het participatieproces, met twee klankbordgroepen onder leiding van Awareness. Nu op naar voltooiing van het Masterplan voor...
Lees meer

Awareness adviseert Delfland over Communicatievisie

Het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland wil meer externe gerichtheid en betere communicatieve ondersteuning. Awareness is begin 2017 door het bestuur van Delfland gevraagd het waterschap hierover te adviseren. Dit heeft geleid tot een Communicatievisie die eind september door het bestuur is vastgesteld. De visie heeft vijf invalshoeken: positionering, bestuurlijke communicatie, communicatieve organisatie, stakeholdermanagement en waterbewustzijn. Managing partner Jan Eikema en adviseur Kim de Jong voerden de opdracht namens Awareness uit. Vakinhoudelijk inspirerend was...
Lees meer

Denkproces over toekomst Nieuwe Binnenweg Rotterdam

Enthousiaste bewoners en ondernemers van de Nieuwe Binnenweg en omgeving in Rotterdam hebben samen met ambtenaren nagedacht over mogelijke verbeteringen aan hun straat. Doel is verbetering van leefbaarheid en verblijfskwaliteit met behoud van voldoende bereikbaarheid. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe ontwerpmethodiek voor drukke binnensteden ‘Verkeer in de Stad’, die in opdracht van en in samenwerking met de ANWB is ontwikkeld door vier adviesbureaus, waaronder Awareness. Tijdens de slotbijeenkomst van deze herontwerp-pilot trad het...
Lees meer

Awareness verhuist naar New World Campus

Awareness gaat vanaf november kantoor houden op de New World Campus in Den Haag. New World Campus is gericht op samenwerking, duurzaam ondernemen en open innovatie. Circulair ondernemen is uitgangspunt voor de inrichting van het gebouw.
Lees meer

Mijlpaal in ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor aanpassing van de Zuidtangent, na vele jaren discussie. De nu gekozen herinrichting met een ongelijkvloerse spooroplossing is randvoorwaarde voor een kwaliteitssprong van het hele Stationsgebied. Zodra de Provincie Noord-Holland meebetaalt, gaat de eerste schop de grond in! Diverse raadsfracties gaven complimenten voor de hoge kwaliteit van het participatieproces, met twee klankbordgroepen onder leiding van Awareness. Nu op naar voltooiing van het Masterplan voor...
Lees meer

Awareness + zootz winnende combinatie voor Rotterdam

De plus die wij zagen in de samenwerking tussen Awareness en zootz zag Rotterdam ook. We maken sinds kort deel uit van de Raamovereenkomst Communicatiebureaus van de gemeente. En daar zijn we heel trots op! De komende twee jaar hopen we samen spijkers met koppen te slaan in de Havenstad. Samen sterk(er) Awareness en zootz vinden elkaar in hun rol als ‘verbinder’ tussen overheid, inwoner en bedrijfsleven. Wij leveren bindmiddel via woord, beeld en door...
Lees meer
Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg

Advies Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg gepresenteerd

Na bijna een jaar voorzitterschap van de Denktank Tramsporenvervanging Scheveningseweg, is het adviesrapport aangeboden aan wethouder Tom de Bruijn (Den Haag, verkeer). Hij zal - met het college van B&W en uiteindelijk de gemeenteraad - moeilijke keuzes moeten maken, om het tramverkeer in stand te houden en tegelijk zoveel mogelijk bomen te sparen op deze cultuurhistorisch belangrijke verbinding tussen Den Haag en Scheveningen. Lees meer...  
Lees meer

Awareness levert procesbegeleiding bij voorbeeldprojecten NSOB

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verkent in haar essay ‘Sturen en stromen’  hoe maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers initiatieven ontplooien die publieke waarde genereren. En hoe zij elkaar en de overheid beïnvloeden. De twee praktijkverhalen in het essay waarmee de auteurs illustreren hoe de overheid kan opereren in een samenleving waarin iedereen stuurt, zijn projecten waarbij Awareness de procesbegeleiding heeft verzorgd  (http://www.nsob.nl/publicatie/sturen-en-stromen/ ). Het eerste voorbeeld is een participatietraject waarbij  ondernemers en NGO’s...
Lees meer