Awareness beschikt over een geavanceerde methode voor stakeholdersanalyse die ook bij complexe omstandigheden leidt tot heldere adviezen, gebaseerd op transparante overzichten, reproduceerbare analyses, met concrete en begrijpelijke aanknopingspunten voor omgevingsmanagement. Het succes van een project staat of valt immers met voldoende draagvlak: is er genoeg steun bij de smaakmakende meerderheid van de belanghebbenden?

Zonder een goed overzicht van voor- en tegenstanders, hun invloed, voorkeuren, issues en belangen is het onmogelijk om adequaat met de omgeving om te gaan. Alleen met een trefzekere, voldoende gedetailleerde, dynamische stakeholdersanalyse vind je aanknopingspunten voor omgevingsmanagement: welke ingrepen en bijstellingen zijn nodig om van een voornemen een succes te maken?

Informatie brengen wij – in samenspraak met de opdrachtgever – in ons software-hulpmiddel voor stakeholdersanalyses, dat zorgt voor verwerking en onderlinge weging. Die geautomatiseerde verwerking leidt tot een uitgebreide analyse, die op zich de basis levert voor strategiekeuzes in het omgevingsmanagement van het project. Trefzeker, overtuigend en betrouwbaar. Met onze methodiek kunnen we op ieder gewenst moment de analyse herijken aan de hand van veranderingen in het krachtenveld. Bij een nieuwe projectfase of als bijvoorbeeld een nieuwe stakeholder het speelveld betreedt, kan ons systeem verwerken – met behoud van alle nuances in het grotere geheel dat we eerder hebben ingevoerd – wat dit betekent voor de mate van steun en de realisatie van het project. Zo ontstaat steeds een nieuwe ‘foto’, inclusief gedetailleerde analyse en onderbouwing. Juist deze analyse en onderbouwing maken keuze en bijstelling mogelijk van interventie-strategieën. De stakeholdersanalyse leveren wij in de vorm van een handzaam rapport.