Goed informeren hoort bij transparant openbaar besturen. Het sluit aan bij de mondigheid van burgers en moet richting geven in het steeds toenemende informatieaanbod aan burgers, via klassieke en nieuwe media. Juist omdat de informatiezoekende burger in dat enorme informatieaanbod niet altijd de kwaliteit van de aangeboden informatie kan of wil toetsen, is het des te belangrijker dat de overheid tijdig, juist, volledig en betrouwbaar informeert. Goede informatie is ook de basis voor verdere interactie. Als er ruimte is voor beïnvloeding van het beleidsproces dan zou die ruimte benut moeten worden voor effectieve communicatie en participatie. Met als resultaat: een betere plankwaliteit en een groter draagvlak voor beleid. Lastige onderwerpen gaan wij niet uit de weg: van een participatieproces rond een asielzoekerscentrum in een gemeente tot een landelijke communicatiestrategie om windmolens op land te plaatsen.

Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder

Het Hoogheemraadschap Rijnland werkt aan de herinrichting van dit voormalig agrarisch gebied waar nu een natuur- en recreatiegebied met piekbergingsfunctie van gemaakt wordt. Wij betrokken de omgeving Aan ons de...
Lees meer

Gebiedsontwikkeling Schiedam in Beweging

Schiedam in Beweging (SIB) is een grootschalige gebiedsontwikkeling op meerdere locaties in Schiedam, die is ontstaan in reactie op de komst van de A4 Delft-Schiedam. Na decennia van lokaal en...
Lees meer
deelplan-20-gemeente-den-haag

Deelplan 20 als opmaat naar de Omgevingswet

De gemeente Den Haag ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Deelplan 20, gelegen in de oksel van het Prins Clausplein. De woningen hier zijn gewenst in het licht van de groeiende woningbehoefte en...
Lees meer
Plankaart heerhugowaard

Participatie Stationsgebied Heerhugowaard

Awareness heeft, als partner in een samenwerkingsverband met KuiperCompagnons en Movares, de participatie begeleid bij het opstellen van de Structuurvisie voor het stationsgebied in Heerhugowaard. Achtergronden De gemeenteraad en het...
Lees meer

Communicatie gebiedsontwikkeling Bleizo

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (gemeenten Zoetermeer en Lansingerland) heeft Awareness de communicatieaanpak Bleizo geleverd. Daarnaast was Awareness verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie. Achtergronden Bleizo is...
Lees meer
watt-anders-energieagenda

Participatie Energieagenda Zuid-Holland

De economie van de provincie Zuid-Holland is in transitie. De provincie startte daarom begin 2016 een participatietraject om de aanzet van een provinciale Energieagenda te toetsen en verder uit te...
Lees meer
Zorgcommunicatie2

Communicatie en campagne Zorgverzekering

In het najaar van 2015 heeft Awareness de informatievoorziening over de zorgverzekering door de Rijksoverheid ter hand genomen. Achtergrond In de aanloop naar 10 jaar Zorgverzekeringswet per 1 januari 2016...
Lees meer

Strategische communicatie HLZ Min. VWS

Awareness is gevraagd om een communicatiestrategie op te stellen en uit te voeren voor de strategische communicatie over de Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ). Achtergrond In 2014 bereidde het...
Lees meer
Hart voor de Binnenstad

Procesbegeleiding Hart voor de Binnenstad

De  gemeente Roosendaal wilde in 2013 een boost geven aan de revitalisering van de binnenstad. De binnenstad was door de jaren heen achterop geraakt bij vergelijkbare binnensteden in de provincie...
Lees meer
Gezondheidspark Winterswijk

Gebiedsontwikkeling Beatrix Gezondheidspark

Sinds medio 2012 is Awareness samen met professor Riek Bakker betrokken bij de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het combineren van de...
Lees meer

Stakeholderanalyse POP3 2014 – 2020

Binnen de kaders van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid zorgt het ministerie van Economische Zaken voor de uitwerking en invulling van het Nederlandse plattelandsontwikkelings-programma (POP3). Geld van Europa voor het plattelandsbeleid...
Lees meer
ANWB Fiets

Succes van fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten

Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de fietspaden:...
Lees meer