Onze kennis over Water & Groen

Bekijk hier het overzicht van onze projecten en expertise inzake Water & Groen:


Stakeholderanalyse POP3 2014 – 2020

Binnen de kaders van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid zorgt het ministerie van Economische Zaken voor de uitwerking en invulling van het Nederlandse plattelandsontwikkelings-programma (POP3). Geld van Europa voor het plattelandsbeleid...
Lees meer
Logo deltapoort

Strategische communicatie Deltapoort

Awareness heeft de strategische communicatie voor Deltapoort verzorgd, een samenwerkingsverband van het Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Achtergronden Binnen de Zuidvleugel behoort Deltapoort – de zuidoostelijke toegang...
Lees meer
20150115_pzh_landbouwdebat2_0051kl

Maatschappelijke dialoog duurzame veehouderij en akkerbouw

In 2014 is de provincie Zuid-Holland aan de slag gegaan met de vraag ‘Wat zijn de meest urgente thema’s, rol(len) en instrumenten bij het bevorderen van een meer duurzame veehouderij...
Lees meer
upg-2015

Communicatie UPG 2015 Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil resultaten en successen van het college op het gebied van groen zichtbaar maken en daarmee tevens de kans vergroten dat het volgende college de gebiedsgerichte netwerkaanpak...
Lees meer
Natuurlijk Ondernemen! 1

Symposium Natuurlijk! Ondernemen

In opdracht van het ministerie van EZ, Directoraat Generaal Natuur en Regio, organiseerde Awareness een strategiebijeenkomst over investeren in natuur als bouwsteen voor toekomstig natuurbeleid. Op de bijeenkomst ‘Natuurlijk!Ondernemen’ spraken...
Lees meer
kustbeleid

Procesbegeleiding Kustbeleid Hoogheemraadschap Delfland

Awareness heeft het Hoogheemraadschap van Delfland geadviseerd bij het inventariseren van hun behoeften op gebied van kustbeleid en begeleidt de opstelling van en participatie rond een Tussennotitie Kust. Achtergronden Team...
Lees meer
Brochure Water in eigen kring(loop)

Brochure goede initiatieven met Zoetwater

Awareness heeft voor het Deltaprogramma Zoetwater, onderdeel van het Ministerie van I&M, een brochure ontwikkeld met goede initiatieven met Zoetwater voor het Deltacongres van 3 november 2011. De brochure is...
Lees meer

Communicatie en participatie Deltaprogramma Zoetwater

Awareness heeft de communicatie en participatie verzorgd voor het Deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Achtergronden Het Deltaprogramma is een kabinetsprogramma dat gestart is in 2009 met als doel ons land...
Lees meer

Communicatie en participatie Kadeverbetering Commandeurspolder

De opgave Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt met de gemeente Midden-Delfland een verbeteringsplan op voor de kaden in de Commandeurspolder. Dit is nodig omdat delen van de boezemkaden bij hoog...
Lees meer

Strategische communicatie Deltaprogramma Waterveiligheid

Awareness is als strategisch communicatieadviseur betrokken bij het Deltaprogramma. Dit complexe en grootschalige kabinetsprogramma is gestart in 2009 en heeft als doel ons land nu en in de toekomst te...
Lees meer

Procesregie Hoekse dossiers

Awareness heeft voor de directie van het Hoogheemraadschap van Delfland in 2008 een proces ontworpen en begeleid om een aantal dossiers in Hoek van Holland tot een goed einde te...
Lees meer

Interactief programma Kustdag 2009

Awareness is door de Waterdienst van Rijkswaterstaat gevraagd om de VenW kustdag op 9 juni inhoudelijk en organisatorisch voor te bereiden voor circa 30-40 kustmedewerkers van DG Water, RWS (Waterdienst...
Lees meer

Communicatie nationaal kustzonebeleid

Awareness adviseerde het Rijksinstituut voor Kust en Zee, een specialistische dienst van Rijkswaterstaat, op het gebied van communicatie over en ten behoeve van de diverse projecten in het kustzonebeleid. RIKZ...
Lees meer

Communicatie en projectleiding Zwakke Schakels kust

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en golven worden krachtiger. Door deze toenemende druk van de zee op de kust zijn enkele plekken langs de Nederlandse kust op termijn niet...
Lees meer

Actorenanalyse nationaal waterbeleid

Awareness heeft voor de specialistische diensten van Rijkswaterstaat een uitgebreide inventarisatie van actoren uitgevoerd – binnen en buiten Rijkswaterstaat – op het terrein van het waterbeleid voor de lange termijn....
Lees meer