Onze kennis over Sociaal Domein & Zorg

Bekijk hier het overzicht van onze projecten en expertise inzake Sociaal Domein & Zorg:


Sociaal Platform

De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg besloten bij de decentralisaties van rijkstaken op het gebied van jeugd, zorg en werk, deze grote opgave samen aan te pakken. Awareness heeft daarbij  de...
Lees meer
Zorgcommunicatie2

Communicatie en campagne Zorgverzekering

In het najaar van 2015 heeft Awareness de informatievoorziening over de zorgverzekering door de Rijksoverheid ter hand genomen. Achtergrond In de aanloop naar 10 jaar Zorgverzekeringswet per 1 januari 2016...
Lees meer

Strategische communicatie HLZ Min. VWS

Awareness is gevraagd om een communicatiestrategie op te stellen en uit te voeren voor de strategische communicatie over de Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ). Achtergrond In 2014 bereidde het...
Lees meer
Gezondheidspark Winterswijk

Gebiedsontwikkeling Beatrix Gezondheidspark

Sinds medio 2012 is Awareness samen met professor Riek Bakker betrokken bij de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het combineren van de...
Lees meer

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mitros

Achtergrond De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Mitros houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Awareness is gevraagd de zelfevaluatie over 2009 te begeleiden. Daartoe zijn voorgesprekken gevoerd met de voorzitter en vicevoorzitter...
Lees meer
Zoek dekking

Campagne Zoek Dekking (Actieve Opsporing Onverzekerden)

Via de Communicatiepool van de Rijksoverheid voerde Awareness het campagnemanagement voor de campagne gericht op het informeren van mensen die niet verzekerd zijn voor de zorgverzekering terwijl dit wel verplicht...
Lees meer

Vormgeving en voorzitterschap bijeenkomsten Woonvisie Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft voor haar woonbeleid een Woonvisie, die een looptijd heeft van 2005 tot 2014. Sinds het opstellen van deze visie is de werkelijkheid – in het bijzonder...
Lees meer

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen Woningcorporatie Waterweg Wonen

Achtergrond De Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen houdt periodiek een zelfevaluatie. Awareness is gevraagd deze formeel voorgeschreven evaluaties in 2008 en 2009 uit te voeren. Aanpak Met de voorzitter...
Lees meer

Brochure Haags Sportbeleid Jeugd

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Awareness een wervende (basis)tekst over het Haags sportbeleid voor jeugd en jongeren gemaakt. Met de tekst kan Den Haag aan andere gemeenten,...
Lees meer