Onze kennis over Mobiliteit

Bekijk hier het overzicht van onze projecten en expertise inzake Mobiliteit:


Meedenken over monitoring Lelystad Airport

Lelystad Airport is een beoogd vliegveld voor vakantievluchten binnen Europa. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij het opstellen van een monitorings- en evaluatieprogramma....
Lees meer
Paul Weststrate overhandigt advies tramsporenvervanging lijn 1 Scheveningen aan wethouder Tom de Bruijn

Tramsporenvervanging Lijn 1 (Scheveningseweg, Den Haag)

De tramsporen van tramlijn 1 aan de Scheveningseweg moeten uiterlijk in 2018 zijn vervangen. De gemeente Den Haag en HTM constateren dat de spoorconstructie slecht is – en ook niet...
Lees meer

Tracéstudie Scheveningen Haven / Norfolkterrein

Tot 2022 maakt Scheveningen Haven een ingrijpende ontwikkeling door, met woningbouw en bedrijvigheid op en rond het voormalige Norfolkterrein. De toekomstige bewoners en gebruikers moeten het gebied goed kunnen bereiken...
Lees meer
vlietbruggen

Bestaande wegen beter benutten in Leidschendam

Er komt geen extra oeververbinding in Leidschendam-Voorburg. In plaats daarvan moet de bestaande infrastructuur beter wordt benut. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg hakte deze knoop eind 2016 door na een al...
Lees meer
ANWB Fiets

Succes van fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten

Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de fietspaden:...
Lees meer

Ontwikkeling werkmodel vervoermanagement

Hoe kan het ‘ultieme’ verwijs- en informatiehulpmiddel voor vervoermanagement worden ontwikkeld en in de markt gezet? Met die vraag benaderde de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) Awareness. De gevraagde kennisbron...
Lees meer

Proef light-railtrams op bestaand spoor

Van maart 2001 tot maart 2003 werkte de Provincie Zuid-Holland aan de start van een proef met light rail op het hoofdspoor. Voor het eerst in Nederland moesten hierbij trams...
Lees meer

Communicatie, advies en voorzitterschap ANWB – EuroRAP

Bij auto-ongevallen hangt de veiligheid af van drie factoren: het gedrag van de bestuurder, de technische veiligheid van de auto en de ‘vergevingsgezindheid’ van de weg. Als de veiligheid op...
Lees meer
knipselvisieruimte

Visie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland

Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Awareness een interactief proces ontwikkeld en begeleid, om te komen tot een herziening van de Provinciale Structuurvisie (PSV). Het te realiseren product was een actuele...
Lees meer
metro onderhoud

Corporate brochure metro-onderhoud Amsterdam

Awareness is gevraagd om voor het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB )een corporate brochure te ontwikkelen dat dient als presentatiemiddel van het tussentijdse resultaat van grootonderhoud aan metrostations aan de Oostlijn,...
Lees meer

Participatie Eindhoven Airport

De Commissie voor Voorlichting en Milieuhygiëne (COVM) van de vliegbasis Eindhoven – een wettelijke adviescommissie – heeft Awareness ingeschakeld als procesbegeleider en bruggenbouwer om de jarenlange discussie en juridische strijd tussen...
Lees meer
Maximabrug

Communicatie en procesbegeleiding Maximabrug

Achtergronden Voor een betere verwerking van het doorgaande verkeer in Alphen aan den Rijn en voor een betere ontsluiting van de kern Koudekerk a/d Rijn en de aanliggende industrieterreinen hebben...
Lees meer
Strandopstap

Campagne ‘Reach the Beach’

De provincie Noord-Holland en kustgemeenten kampen bij mooi strandweer met de gevolgen van onvoldoende bereikbaarheid van de Noord-Hollandse kuststrook. Dit uit zich onder meer door filevorming en parkeerexcessen, en leidt...
Lees meer

Communicatie Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL)

Het innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen....
Lees meer
Angelique Schipper en burgemeester van der Sluis

Communicatie en campagne rondom burgerinitiatieven

Awareness heeft voor de gemeente Leidschendam-Voorburg een campagne ontwikkeld om het burgerinitiatief opnieuw onder de aandacht van haar inwoners te brengen. Achtergronden De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vroeg burgers in 2006...
Lees meer