Onze kennis over Duurzaamheid

Bekijk hier het overzicht van onze projecten en expertise inzake Duurzaamheid:


deelplan-20-gemeente-den-haag

Deelplan 20 als opmaat naar de Omgevingswet

De gemeente Den Haag ontwikkelt de nieuwbouwlocatie Deelplan 20, gelegen in de oksel van het Prins Clausplein. De woningen hier zijn gewenst in het licht van de groeiende woningbehoefte en...
Lees meer
watt-anders-energieagenda

Participatie Energieagenda Zuid-Holland

De economie van de provincie Zuid-Holland is in transitie. De provincie startte daarom begin 2016 een participatietraject om de aanzet van een provinciale Energieagenda te toetsen en verder uit te...
Lees meer
Getijdencentrale Brouwersdam

Communicatie en procesbegeleiding Getijdencentrale Brouwersdam

Het opnieuw toelaten van eb en vloed in de Grevelingen heeft vele voordelen. De terugkeer van getij is cruciaal voor het noodzakelijke herstel van de waterkwaliteit en vormt een impuls...
Lees meer
20150115_pzh_landbouwdebat2_0051kl

Maatschappelijke dialoog duurzame veehouderij en akkerbouw

In 2014 is de provincie Zuid-Holland aan de slag gegaan met de vraag ‘Wat zijn de meest urgente thema’s, rol(len) en instrumenten bij het bevorderen van een meer duurzame veehouderij...
Lees meer

Draagvlakverbreding Windenergie in Gelderland

Voor het realiseren van windenergieprojecten is maatschappelijk en politiek draagvlak nodig. Alleen dan ontstaat er een perspectief op actieve medewerking aan – en zelfs vraag naar – windenergie. De provincie...
Lees meer

Communicatie Windenergie op land

Awareness ontwikkelde voor de ministeries van EZ, VROM en LNV een communicatiestrategie voor realisatie van windenergieprojecten op land. Hoewel windenergie in het algemeen op draagvlak kan rekenen, komen concrete projecten...
Lees meer