Projecten omgevingsmanagement


Nieuwe Driemanspolder

Nieuwe Driemanspolder

Het Hoogheemraadschap Rijnland werkt aan de herinrichting van dit voormalig agrarisch gebied waar nu een natuur- en recreatiegebied met piekbergingsfunctie van gemaakt wordt. Wij betrokken de omgeving Aan ons de...
Lees meer

Corporate- en projectcommunicatie FMVG TU Delft

Achtergrond De TU Delft staat bekend om baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. De directie Facilitair Management & Vastgoed (FMVG) ondersteunt hierin. FMVG ontwikkelt en realiseert...
Lees meer
Hart voor de Binnenstad

Procesbegeleiding Hart voor de Binnenstad

De  gemeente Roosendaal wilde in 2013 een boost geven aan de revitalisering van de binnenstad. De binnenstad was door de jaren heen achterop geraakt bij vergelijkbare binnensteden in de provincie...
Lees meer
Gezondheidspark Winterswijk

Gebiedsontwikkeling Beatrix Gezondheidspark

Sinds medio 2012 is Awareness samen met professor Riek Bakker betrokken bij de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het combineren van de...
Lees meer
ANWB Fiets

Succes van fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten

Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de fietspaden:...
Lees meer
Getijdencentrale Brouwersdam

Communicatie en procesbegeleiding Getijdencentrale Brouwersdam

Het opnieuw toelaten van eb en vloed in de Grevelingen heeft vele voordelen. De terugkeer van getij is cruciaal voor het noodzakelijke herstel van de waterkwaliteit en vormt een impuls...
Lees meer
Aula TU delft

Communicatie- en participatiestrategie campusvisie TU Delft

Achtergronden De TU Delft scoort hoog op internationale universiteitsranglijsten. Het vergt een permanente inspanning om de technisch-functionele kwaliteiten van de campus en het vastgoed op het peil te brengen en...
Lees meer

Extern voorzitterschap KBG Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam

IODS staat voor de Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam. Onderdeel van de ontwikkeling is de voorgenomen aanleg van de ‘A4 Midden Delfland’ – het wegtracé A4 Delft-Schiedam. Het IODS-programma is door de...
Lees meer
Proc Structuurvisie

Communicatie Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland

Achtergrond en aanpak Awareness heeft van november 2008 tot en met december 2009 de provincie Zuid-Holland begeleid bij de opstelling van de Provinciale Structuurvisie ‘Ontwikkelen met schaarse ruimte’. Als Projectleider...
Lees meer

Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder

De provincie Zuid-Holland voert de regie in een complex proces voor de herinrichting van het gebied dat bekend staat als de Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (RZG). Dit gebied is naast Almere de...
Lees meer
Natuurlijk Ondernemen! 1

Symposium Natuurlijk! Ondernemen

In opdracht van het ministerie van EZ, Directoraat Generaal Natuur en Regio, organiseerde Awareness een strategiebijeenkomst over investeren in natuur als bouwsteen voor toekomstig natuurbeleid. Op de bijeenkomst ‘Natuurlijk!Ondernemen’ spraken...
Lees meer
knipselvisieruimte

Visie Ruimte en Mobiliteit Zuid-Holland

Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Awareness een interactief proces ontwikkeld en begeleid, om te komen tot een herziening van de Provinciale Structuurvisie (PSV). Het te realiseren product was een actuele...
Lees meer