Projecten communicatiemanagement


Plankaart heerhugowaard

Participatie Stationsgebied Heerhugowaard

Awareness heeft, als partner in een samenwerkingsverband met KuiperCompagnons en Movares, de participatie begeleid bij het opstellen van de Structuurvisie voor het stationsgebied in Heerhugowaard. Achtergronden De gemeenteraad en het...
Lees meer

Communicatie gebiedsontwikkeling Bleizo

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (gemeenten Zoetermeer en Lansingerland) heeft Awareness de communicatieaanpak Bleizo geleverd. Daarnaast was Awareness verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie. Achtergronden Bleizo is...
Lees meer
watt-anders-energieagenda

Participatie Energieagenda Zuid-Holland

De economie van de provincie Zuid-Holland is in transitie. De provincie startte daarom begin 2016 een participatietraject om de aanzet van een provinciale Energieagenda te toetsen en verder uit te...
Lees meer
Zorgcommunicatie2

Communicatie en campagne Zorgverzekering

In het najaar van 2015 heeft Awareness de informatievoorziening over de zorgverzekering door de Rijksoverheid ter hand genomen. Achtergrond In de aanloop naar 10 jaar Zorgverzekeringswet per 1 januari 2016...
Lees meer

Strategische communicatie HLZ Min. VWS

Awareness is gevraagd om een communicatiestrategie op te stellen en uit te voeren voor de strategische communicatie over de Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ). Achtergrond In 2014 bereidde het...
Lees meer
Hart voor de Binnenstad

Procesbegeleiding Hart voor de Binnenstad

De  gemeente Roosendaal wilde in 2013 een boost geven aan de revitalisering van de binnenstad. De binnenstad was door de jaren heen achterop geraakt bij vergelijkbare binnensteden in de provincie...
Lees meer
Gezondheidspark Winterswijk

Gebiedsontwikkeling Beatrix Gezondheidspark

Sinds medio 2012 is Awareness samen met professor Riek Bakker betrokken bij de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk. Het doel van deze gebiedsontwikkeling is het combineren van de...
Lees meer
ANWB Fiets

Succes van fiets vraagt slimmere inrichting van routes en straten

Wie in een willekeurige ochtendspits een tijdje toekijkt bij een druk kruispunt, kan gemakkelijk zien dat het verkeer in de stad niet goed loopt. Dat geldt vooral op de fietspaden:...
Lees meer
Getijdencentrale Brouwersdam

Communicatie en procesbegeleiding Getijdencentrale Brouwersdam

Het opnieuw toelaten van eb en vloed in de Grevelingen heeft vele voordelen. De terugkeer van getij is cruciaal voor het noodzakelijke herstel van de waterkwaliteit en vormt een impuls...
Lees meer

Ontwikkeling werkmodel vervoermanagement

Hoe kan het ‘ultieme’ verwijs- en informatiehulpmiddel voor vervoermanagement worden ontwikkeld en in de markt gezet? Met die vraag benaderde de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) Awareness. De gevraagde kennisbron...
Lees meer
Logo deltapoort

Strategische communicatie Deltapoort

Awareness heeft de strategische communicatie voor Deltapoort verzorgd, een samenwerkingsverband van het Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Achtergronden Binnen de Zuidvleugel behoort Deltapoort – de zuidoostelijke toegang...
Lees meer
20150115_pzh_landbouwdebat2_0051kl

Maatschappelijke dialoog duurzame veehouderij en akkerbouw

In 2014 is de provincie Zuid-Holland aan de slag gegaan met de vraag ‘Wat zijn de meest urgente thema’s, rol(len) en instrumenten bij het bevorderen van een meer duurzame veehouderij...
Lees meer