Onze aanpak combineert communicatie, participatie, marketing en procesbegeleiding. Door zowel kennis van beleidsterreinen als ervaring met communicatieprocessen en –technieken zijn de medewerkers van Awareness in staat bruggen te bouwen tussen bestuurders en bedrijfsleven, belangenbehartigers en burgers.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement is gebaat bij een vroegtijdige en open dialoog tussen belanghebbende partijen, waarbij ruimte is voor elkaars belangen en gevoelens en problemen worden opgelost doordat men elkaar wat gunt. Dit zijn de principes van de Mutual Gains Approach. Awareness past deze principes al sinds 1992 toe onder de noemer ‘beleidsmarketing’.
Naar projecten

Communicatiemanagement

Communicatiemanagement speelt in elke fase van beleid of plan een rol. Bij het eerste idee tot de uitvoering, beheer en evaluatie. Awareness zorgt voor trefzekere communicatiemiddelen en– activiteiten, in woord en beeld. Om de essentie van het beleid of plan toegankelijk en duidelijk te maken.
Naar projecten


Omgevingsanalyse

Het succes van een project, plan of voornemen staat of valt met voldoende draagvlak. Zonder een goed overzicht van voor- en tegenstanders, hun invloed, voorkeuren, issues en belangen is het onmogelijk om adequaat met de omgeving om te gaan. Awareness biedt een geavanceerde methode voor omgevingsanalyse, als basis voor omgevingsmanagement.
Naar projecten

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding start met de keuze van de opdrachtgever voor zijn rol en die van het bureau. Awareness analyseert de uitdaging, ontwerpt een passend participatieproces en zorgt bij de uitvoering voor effectiviteit en beheersbaarheid. De mate van open- en geslotenheid is van belang om partijen aan tafel te krijgen en te houden.
Naar projecten